300 miljoner religiösa anhängare i Kina
En kyrka på den kinesiska landsbygden. (Foto: Cancan Chu/Getty Images)


En färsk undersökning från East China Normal University visar att över 300 miljoner människor i Kina är religiösa. Det kinesiska kommunistpartiets officiella tidning China Daily säger att denna statistik är resultatet av 4 500 intervjuer. Undersökningen genomfördes av professorer vid universitetet. Undersökningen visar även att 31,4 procent av den kinesiska befolkningen över 16 år anser sig ha en religiös tro. Detta blir över 300 miljoner människor, vilket är tre gånger högre än den officiella statistiken.

Den officiella tidningen Outlook Weekly publicerade nyligen en artikel som visar att bönder i den ekonomiskt outvecklade regionen i Kina aktivt deltar i religiösa aktiviteter. Artikeln nämner att det på vissa delar av landsbygden är som om ”det finns tempel i varje by. Människor ber så snart de ser en staty.” Detta har resulterat i flera nya tempelbyggnader vilket ökat de religiöst troendes inflytande.

Artikeln från Outlook Weekly erkänner att människors kontroll över sin egen kultur och ideologi blir allt starkare. Experter påpekar att det religiösa sökandet är en manifestation av den mänskliga naturen – vilken är svår att styra. Rättfärdiga religioner och trosuppfattningar är fördelaktigt för samhällets stabilitet och utveckling. Regeringen borde därför sluta förtrycka dessa idéer och sluta bestämma vad allmänheten får och inte får tro på.

Kinas religiösa invånare visade sig, enligt undersökningen, vara mer än tre gånger fler än det officiella antalet. Undersökningen visade att av de 300 miljoner religiöst troende sade sig 200 miljoner tillhöra Buddhismen, Taoismen eller Drakkungen. De resterande sade sig dyrka Välfärdens Gud och andra folkliga trosuppfattningar.

China Daily säger att 40 miljoner är kristna vilket skulle utgöra 12 procent av alla religiösa. 2005 medgav det kinesiska kommunistpartiet att det fanns 16 miljoner kristna i Kina.

Den kinesiska kommunistregimen godkänner fortfarande bara statligt godkända kyrkor, tempel och moskéer. Befolkningen tillåts endast delta i ceremonier vid de statskontrollerade kyrkorna, templen och moskéerna. Det internationella samfundet har länge kritiserat detta.

Religiösa trossystem växer snabbt både på landsbygden och i städerna

Bland de religiösa kineserna är många bönder. Artikeln i Outlook Weekly rapporterar att antalet religiösa i Shaanxi-Gansu-Ningxia-regionen ökar. Artikeln använder regionen Shaanxi i Jingbian som exempel. Förutom mindre tempel finns det i dessa regioner 297 tempel i de 22 länen. Bönderna i regionen tjänar relativt lite men donerar ändå generöst.
Enligt en rapport från Voice of America tror deras kinesiske, kristne och oberoende kommentator Yu Jie, att Kinas religiösa uppvaknande är lika stort både i städerna och på landsbygden. Men på grund av svår fattigdom, avsaknad av pension, hälsoförsäkringar, andra sociala försäkringar och med intrycket att de inte har någon framtid, finns det ett större behov av religiös övertygelse bland bönderna än hos invånarna i städerna.

Religiös övertygelse istället för tro på kommunistpartiet

Artikeln från Outlook Weekly anser att anledningen till den ökade religiositeten i de lantliga områdena beror på att bönderna inte längre litar på kommunistpartiet. Vissa tror att kommunistpartiet har skapat arbetslösheten, vidare finns brist på utbildning och andra sociala problem, samtidigt som partiets kadrer på gräsrotsnivå ofta anses korrupta. Radio Free Asia rapporterade att Thomas Jefferson Universitetssjukhusets psykiatriska expert Dr. Yang Jingrui i Philadelphia drog följande slutsats: ”Den ökade religiositeten är faktiskt det oundvikliga resultatet av folkets misstro på kommunismen.”

Yang sade: ”För närvarande finns det två stora problem i Kina: Ett är att folket inte längre tror på kommunismen, inte ens högt uppsatta partiledare tror på den. Det andra är att KKP attackerar trossystem.

Använder beteckningen ”sekt” för att förfölja

Artikeln i Outlook Weekly baseras på en intervju med en medlem från en underjordisk kyrka kallad ”Den verkliga Gud.” Reportern anser att de lokala myndigheterna saknar effektiva metoder för att slå ner på eller reglera de underjordiska religiösa aktiviteterna. Som ett resultat växer sig dessa religioner allt starkare och når sedan in i städerna.

Tidigare har det kinesiska kommunistpartiet kallat de familjekyrkor som inte är under deras kontroll för ”sekter”. Något som kritiserats världen över.

Yu Jie pointerade att Kina har stött på många så kallade ”heretiska sekter” som avviker från samhällets normer. Detta är dock bara det naturliga resultatet av regeringens hårda politik mot religioner. Dessa grupper tvingas gå under jorden och därför borde regeringen ta fullt ansvar för detta.

Yu Jie sade att det att skilja stat och religion åt är en grundläggande princip i ett modernt samhälle och därför borde regeringens religiösa myndigheter såsom ”Tre-själv patriotiska kyrkan” upphävas. För att låta religioner utvecklas borde regeringen öppna upp det offentliga rummet och låta varje religiös grupp utvecklas fritt.

Det religiösa sökandet är en del av den mänskliga naturen

Voice of America rapporterade att Fan Yafeng, biträdande forskare vid Kinas akademi för social vetenskap, anser att strävan efter en religiös tro är en okontrollerbar del av den mänskliga naturen. Fan sade: ”Det är naturligt för den mänskliga rasen att söka efter andlighet och tro. Detta kommer att fortsätta med oförminskad kraft. Det är en del av den mänskliga naturen att sträva efter religiös frihet.”

Översättare Anton Nilsson


Mest Lästa