3 000 permitterade banktjänstemän protesterade


Över 3 000 friställda från fyra stora banker i Kina fördes bort av polisen i Peking när de nyligen var på väg till China Banking Regulatory Commission (CBRC) för att protestera.

De permitterade banktjänstemän som den 26 oktober åkte till Peking för att protestera kom från Hebei, Inre Mongoliet, Shanxi, Xinjiang, Heilongjiang, Tianjin och andra områden. De var tidigare anställda vid stora banker i Kina som Commercial Bank of China, the Agricultural Bank of China, the China Construction Bank och Bank of China.

Li, en permitterad banktjänsteman från staden Chongqing, sade att han var mycket besviken över att de inte nådde CBRC och inte fick någon chans att lämna över sin petition.

De banktjänstemän som inte greps av polisen begav sig sedan till Peking för att klaga vid det statliga kontoret för brev och besök. Tang, tidigare anställd vid Commercial Bank of China i Shichuanprovinsen, sade att stoppades utanför dörren. Kontoret sade att de inte tar emot klagomål när det gäller banker.

– Nu vet vi inte vart vi ska gå för att visa vårt missnöje med att bankerna gör sig av med sina anställda, sade Tang.

Sedan 1999 har bankerna i Kina gjort omstruktureringar med motiveringen ”att minska antalet anställda för att öka effektiviteten”. Bankerna sparkar banktjänstemännen och ger dem avgångsvederlag.

Enligt permitterade
banktjänstemän i Chongqing har omkring 600 personer i Chongqing sedan den 12 december 2002 meddelats att de tvingas gå. De anställda stod fast vid sina rättigheter, men lokala och högre myndigheter tittade åt ett annat håll.

– Jag arbetade vid Commercial Bank från 1978 till 2011. Nu har företaget meddelat mig att många anställda måste friställas med ett litet avgångsvederlag. Hur ska jag kunna fixa någon ny utbildning och ett nytt jobb? Kommer bemanningsföretaget att välja en person i min ålder? Möjligheten är i stort sett noll. Det här är verkligen illa, sade Tang.

Li säger att han har arbetat för Commercial Bank i 22 år. Han säger att han blev lurad, och tvingades avgå den 30 december 2002. Han har letat efter arbete men har inte fått något, och hans vädjan till högre myndigheter har ignorerats.

De anställda som
tvingades acceptera friställningarna börjar nu komma upp i pensionsåldern, med försämrad hälsa och barn som fortfarande kräver pengar för sina utbildningar. På grund av att de inte hittar några nya arbeten, känner de sig utmattade och förtvivlade, enligt medier.

De flesta av de permitterade är mellan 40 och 50 år och har svårt att hitta något nytt arbete på grund av sin ålder och utbildningsnivå. Ett avgångsvederlag var från 50 000 till 60 000 yuan (ungefär det motsvarande i svenska kronor). Kompensationen grundar sig på hur länge den anställda varit i tjänst. I genomsnitt får en anställd 2 500 yuan i ersättning per år. När de blivit friställda har de inte tillgång till pension, anställnings- eller sjukfallsförsäkring. På grund av att de inte kan försörja sig, och i vissa fall inte kan försörja sina barn, har familjer splittrats, och vissa har begått självmord.


Översatt från engelska

Kinesisk originalartikel