210 miljoner internetanvändare i Kina
Med 210 miljoner ligger Kina tvåa på listan över länderna med flest internetanvändare. (Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)


Den 17 januari gav China Internet Network Information Center (CNNIC) ut en statistisk rapport om internetanvändningen i Kina. Där visades att Fastlandskina har 210 miljoner användare, det näst högsta antalet för något land i världen.

USA toppar listan med sina 215 miljoner användare, men CNNIC förutspår att Kina kommer gå om USA redan i år.

Rapporten innebar den första detaljerade uppdelningen i grupper av internetanvändare i Kina. Den uppåtgående trenden är tydlig hos alla samhällsgrupper under fjolåret. Ökningen var snabbast bland användare under 18 år och över 30 år. Användare som bara har motsvarande högstadiekompetens eller mindre växer också snabbare än andra grupper. Vidare får allt fler låginkomsttagare tillgång till nätet.

Landsbygdsbefolkningens användning av internet växer också snabbt; 40 procent av de 73 miljonerna nya användare under 2007 fanns i denna grupp. Vid fjolårets slut fanns den 52,26 miljoner användare på landsbygden, vilket motsvarar en ökning med 127,7 procent.

IP-adresser har ökat med 38 procent i fjol och antalet domännamn med hela 190,4 procent. I december 2007 fanns 135 miljoner IP-adresser i Kina, men med gapet mellan antalet användare och antalet adresser är alltså fortfarande stort.

Rapporten visade även vad de kinesiska användarna gör när de kopplar upp sig. Underhållning har seglat upp i topp över de sju vanligaste användningsområdena för internet i Kina. Hela listan lyder: Musik (86,6 procent), chat (81,4 procent), video (76,9 procent), nyheter (73,6 procent), sökmotorer (72,4 procent), spel (59,3 procent) och email (56,5 procent).

Nästan 40 procent av användarna anger att chat var den funktion som gjorde att de först började använda internet. Därefter kommer nyheter, email, etc. Innan 2007 var email alltid den mest populära funktionen. Digital underhållning är en av de viktigaste faktorerna bakom den snabba tillväxten i antalet internetanvändare i Kina.

Översatt från