14 procent av kanadensarna tror sig aldrig kunna bli skuldfria
En färsk undersökning visar att 14 procent av kanadensarna tror att de aldrig kommer att bli fria från sina skulder och ytterligare 10 procent säger att de inte vet när de kommer att kunna betala av alla sina skulder. (Foto: Andrey Popov / Photos.com)


En färsk undersökning visade att 14 procent av kanadensarna tror att de aldrig kommer att bli skuldfria.

Data från CIBC:s enkät utförd av Harris/Decima visade också att denna andel i allmänhet ökar med åldern, där 21 procent av 65 åringar och äldre säger att de aldrig kommer att bli skuldfria. Endast tre procent av dem mellan 18 och 24 sade att de aldrig kommer att kunna betala av alla sina skulder. Undersökningen visar också att ytterligare 10 procent av kanadensarna inte vet när de kommer att kunna helt betala av alla sina skulder.

”Medan tidigare forskning har visat att många kanadensare gör framsteg med att minska sina skulder finns det en mindre grupp som känner att de inte kommer att kunna uppnå skuldfrihet i det långa loppet”, sade Christina Kramer, vice verkställande direktör vid CIBC, i ett uttalande.

”Att vara skuldsatt under en längre tid utan en plan hur man betalar av skulden innebär att du tar en risk med dina långsiktiga finansiella mål, bland annat din pensionering”, tillade Kramer

De vanligaste skälen till att ha långfristiga skulder var att man var ”alltför djupt skuldsatt” för att kunna betala av dem (26 procent), de höga levnadskostnaderna (16 procent), och att man hade en ”bekväm skuldnivå” (12 procent).

”Att välja att vara skuldsatt långsiktigt kan medföra risker eftersom dina ekonomiska förhållanden i morgon kan göra det svårare för dig att hantera skuldnivån som du har idag”, sade Kramer.

”Därför är det vettigt att göra avbetalningar på återbetalning av skulderna även om du är bekväm med den skuld du har idag”.

Atlantprovinser och British Columbia hade den högsta andelen av de tillfrågade som sade att de aldrig kommer att bli skuldfria (18 procent i båda), och Alberta hade den lägsta andelen av de tillfrågade som gav samma svar (9 procent).

Undersökningen gjordes med 2 002 kanadensare mellan 28 mars och 7 april.

Översatt från engelska