13 eurobanker har brist i kassan
Den Europeiska centralbankens logotype. (Public Domain)


Europeiska centralbanken, ECB, har undersökt 130 banker i euroområdet. Det har visat sig att en bank av tio har för lite pengar i kassan.

Vid den globala finanskrisen blev bankernas hälsotillstånd svåra att bedöma eftersom olika standarder användes inom EU. I november kommer bankerna att få en tillsynsmyndighet. Den ska se till att samma regler tillämpas för bankerna i euroområdet. Banker i länder utanför eurosamarbetet kan ansluta sig.

Innan banktillsynen startar sitt arbete, undersökte ECB motståndskraften och positionerna hos de 130 största bankerna i euroområdet per 31 december 2013.

”Detta unika och rigorösa arbete är en viktig milstolpe i förberedelserna för den gemensamma tillsynsmekanismen som kommer att vara helt operativ i november”, sade Vítor Constâncio ECB:s vice ordförande enligt pressmeddelande från ECB.

ECB undersökte banker

Undersökningen visade bland annat att 25 banker hade för lite pengar i kassan, och 25 miljarder euro saknades vid årsskiftet. Sedan dess har 12 banker fyllt på sin kassa och klarar ECB-kraven. De resterande 13 bankerna har nio månader på sig att täcka kapitalunderskottet på 10 miljarder euro.

Det återstår att se vad som händer om en bank inte klarar att täcka sitt underskott. Att stänga en bank är en smärtsam process och kan orsaka politiskt motstånd från regeringen i bankens hemland. Ett sådant nedläggningsbeslut kan tas först 2016.

Resultatet

Den samlade bedömningen visade att vid ett allvarligt scenario skulle bankernas finansiella styrka minska med cirka 263 miljarder euro.

”Den samlade bedömningen gav oss möjlighet att jämföra banker, oberoende av gränser och affärsmodeller och resultaten ger oss kunskaper och erfarenheter som vi har nytta av i det framtida tillsynsarbetet”, sade tillsynsnämndens ordförande Danièle Nouy enligt samma pressmeddelande.

Vítor Constâncio, anser att granskningen av bankerna kommer att kraftigt förstärka allmänhetens förtroende för banksektorn. Nu har bankernas problem och risker identifierats och balansräkningarna kan repareras så att bankerna blir mer motståndskraftiga och robusta.

Kan hjälpa ekonomin växa

”Detta borde underlätta kreditgivningen i Europa och därigenom hjälpa ekonomin att växa”, sade han.

I pressmeddelandet skriver ECB att det viktigast i det europeiska banksystemet blir säkerhet, soliditet med ökad finansiell integration och stabilitet i Europa. Den ska se till och att bankerna inom de 18 euroländerna är `friska´.