Fler hjärtsjuka barn får diagnosen redan i fosterstadiet

Fler hjärtsjuka barn får diagnosen redan i fosterstadiet

Forskning kring hjärtsjukdomar har lett till att fler barn med medfödda hjärtfel kan räddas. Andelen diagnoser som ställs under fosterstadiet har nästan fördubblats på fyra år. 2009 fick 19 procent av barnen som föddes med hjärtfel sin diagnos under fostertiden. 2013 var motsvarande siffra 37 ...
Strida utan förluster en konst i krig

Strida utan förluster en konst i krig

Boken ”Krigskonsten” skrevs av Sunzi (född 535 f. Kr) och spreds från Kina ut över världen. Den handlade inte bara om att vinna en strid, utan teorierna i boken gav insikter om livets verkliga mening. När Sunzis ättling Sun Bin (född 316 f. Kr) levde, ...