Effekterna av nio kommentarer, Rekommenderat, Världen