Zhou Yongkang påstås ha beordrat kremering av aktivists kropp
Zhou Yongkang, medlem av kommunistpartiets ständiga utskott. (Liu Jin/AFP/Getty Images)


Det var Zhou Yongkang, ansvarig för det kinesiska rättsväsendet, som beordrade kremeringen av Li Wangyangs kropp tre dagar efter hans död, enligt Hongkongtidskriften Trend. Li var demokratiaktivist, som under oklara omständigheter dog i början av månaden. Hans död har åter fått omvärlden att rikta uppmärksamheten mot Kinas människorättskränkningar.

Att Zhou Yongkang nu enligt de här uppgifterna dras in innebär att fallet för första gången kopplas direkt till politisk-rättsliga utskottet, ett mäktigt organ inom partiet som Zhou leder, och som har hand om kommunistpartiets förföljelse av oliktänkande.

Li Wangyang, som försökte organisera oberoende fackföreningar under protesterna på Himmelska fridens torg, hade ”hängt sig” i ett sjukhus i staden Shaoyang, Hunanprovinsen, den 6 juni under oklara omständigheter. Hans familj sade att han praktiskt taget var blind och döv efter 21 år av tortyr och menar därför att han hans tillstånd skulle ha gjort det svårt för honom att begå självmord.

Li ska ha hittats
hängande från ett fönster, samtidigt som han stod med fötterna på golvet. Det spekuleras i att han dödades efter en intervju med en Hongkongbaserad TV-station där han sade att han aldrig kommer att ångra att han vill införa demokrati i Kina ”till och med om jag skulle halshuggas”. Händelsen fick därefter internationell uppmärksamhet.

Tidningen Trend, som får information från vad man kallar politiska insiders, säger att pressen mot Zhou Yongkang har ökat på grund av aktivistens död, vilket kan ha lett till att han kändes sig tvungen att beordra kremering av Li utan familjens medgivande. Det är oklart om Zhou eller utskottet gett order om att Li, vars officiellt stämplades som självmord, skulle elimineras.

När Zhou Yongkang gav ordern om kremeringen blev sekreteraren för Hunanprovinsens partikommitté, Zhou Qiang, orolig, enligt artikeln. Han ska ha varnat Zhou Yongkang att det kunde förvärra problemen och öka trycket mot Hunans partikommitté och regering genom att framkalla ”allmänhetens ilska”, något som ”fientliga organisationer och aktörer inom och utom landet” skulle kunna använda som kritik.

Innan Lis kropp kremerades, beordrade Zhou emellertid en utredning om hans död och krävde en rapport inom tre dagar, enligt artikeln. Den 6 juni, samma dag som Li hittades död, sade Zhou i ett möte att de aktuella sjukhusen och säkerhetsbyråerna skulle försegla utredningen.

När chefen för byrån för offentlig säkerhet, Meng Jianzhu, ringde upp Zhou dagen efter mötet för att få ”svaren från utredningen”, svarade han att ”fallet är komplicerat, det finns oklara omständigheter och [Lis kropp] väntar på obduktion av en rättsmedicinsk expert”, enligt Trend.

Den 8 juni utförde Shaoyangs allmänna säkerhetsavdelning en obduktion utan Lis familjs medgivande och utan utomstående vittnen. Dagen efter berättade Lis vän, Yin Zhengan, för tidningen att aktivistens kropp hade kremerats.

Den 6 juni “beordrade Zhou Yongkang att utredningen skulle vara klar inom tre dagar” skriver Trend. ”Precis vad som förväntats, var kroppen kremerad tre dagar senare den 9 juni. Ingenting finns kvar att verifiera.”

Paul Guo, aktivist utanför Kina, avslöjade på Twitter att cheferna i politisk-rättsliga kommittén är misstänkta för Lis mystiska död.

Guo identifierade tre huvudmisstänkta bakom Lis död: Zhou Benshun, generalsekreterare för centrala politisk-juridiska kommissionen och chef för Shaoyangs kommunala byrå för offentlig säkerhet; Zhou Luxiang, chef för säkerhetsvaktstyrkan inom Shaoyangs byrå för offentlig säkerhet; and Li Xiaokui, chef för Shaoyangs byrå för offentlig säkerhet.

De här tre organen kontrolleras alla av Zhou Yongkangs politisk-rättsliga utskott.

Översatt från engelska.