Zhou Chu rensade bort de tre farorna


Under Jindynastin (1115 – 1234) fanns en man som hette Zhou Chu, i Jiangsuprovinsen som alla var rädda för. Zhou fick ingen ordentlig uppfostran under sin uppväxt och blev därför en ohyfsad och hotfull person. Zhou var oförskämd och hänsynslös och blev avskydd av byborna.

Med tiden började Zhou Chu inse att alla tyckte illa om honom, så han ville förändra sig och bli en bättre människa. En dag undrade Zhou varför så många bybor var ledsna och verkade oroliga så han frågade:

– Nu när det är fred i hela landet, vädret är bra, skörden blir riklig och ni har allt man kan önska, så varför är ni så bekymrade?

Då svarade den äldste:

– För närvarande finns det tre faror som vi måste ta itu med – så hur skulle vi kunna vara glada.

– Vilka tre faror är det, frågade Zhou.

– Den första är den vita tigern som överfaller människor i de södra bergen. Den andra är draken i floden under den långa bron som ofta anfaller både människor och djur. När det gäller den tredje … är jag rädd att det är du, svarade den äldste.

Då bestämde sig Zhou för att hjälpa till. Han beväpnade sig och vandrade ensam till de södra bergen för att söka efter den farliga vita tigern. Efter en hård strid med den hemska besten lyckades han till slut döda den. Sedan gick han vidare till floden, och i tre dagar och tre nätter utkämpade han en hård kamp med floddraken innan han äntligen kunde hugga av dess huvud.

När Zhou inte kommit tillbaka efter tre dagar trodde folket i byn att han var död, och att alla tre farorna var borta. Byborna blev glada och lyckliga, firade och gratulerade varandra. Nu skulle allt bli bra trodde de.

Mitt i det glada firandet återvände Zhou, och då förstod han hur rädda alla varit och hur illa de faktiskt tyckte om honom. Zhou skämdes och blev djupt bedrövad, och bestämde att han skulle förändra sig.

När han väl bestämt sig blev viljan stark och Zhou spillde ingen tid. Han fick höra att den stora generalen Lu Sun i Wu hade två barnbarn som var lärda akademiker. Så Zhou avlade ett besök hos Lu Ji och Lu Yun för att be dem bli hans lärare.
Vid det första mötet med Lu Yun berättade han om sin situation och sade:

– Jag vill förändra mig och börja om, men eftersom jag är så gammal kanske det inte finns tid till det.

– I forna dagar högaktade man folk som var villiga att ändra sig. Er framtid min herre är ganska ljus. Och man bör bry sig mer om sin beslutsamhet än sitt rykte, sade Lu Yun.

Lu Yuns ord var lärorika och uppmuntrande och Zhou insåg sanningen: ”Om det finns en vilja finns det en väg”.

Zhou arbetade hårt och flitigt. Han var fast besluten att förbättra sig och ägnade stor uppmärksamhet till självförbättring, förädlade sin karaktär och moral. Inom ett år hade hans rykte förändrats så drastiskt att alla lokala regeringstjänstemän rekommenderade honom.

De följande trettio åren innehade Zhou olika positioner och verkade som en flitig och fulländad tjänsteman. Under tjänstgöringen fullgjorde han sina plikter kompetent och ansvarsfullt.

Hans arbetsresultat var anmärkningsvärda, till exempel etablerade han mycket goda relationer med minoritetsgrupper när han var prefekt i Xinping. När han tjänstgjorde i Guanghan var han omutlig och redde ut många gamla ärenden som legat i årtionden. Som kejserlig tjänsteman administrerade han opartiskt utan att ge förmåner till dem på höga poster. Han uppträdde alltid korrekt och gick naturligtvis inga kriminella till mötes.

Senare när minoritetsledaren Chi Won Nien gjorde uppror, ville några illvilliga tjänstemän vid det kejserliga hovet skada Zhou och rekommenderade honom till ett korståg mot upproret. De som kände till hovets onda avsikter sade till Zhou att säga nej till uppdraget, men Zhou sade bestämt:

– Hur ska man annars uppfylla både lojalitet och sina skyldigheter mot familjen? Jag tog farväl av familjen för att tjäna det kejserliga hovet, nu har dagen kommit då jag ska tjäna mitt land.

Zhou gick i skurkarnas fälla och dog på slagfältet. Han offrade sitt liv för sitt land.

Zhou hade modet att förändra sin karaktär. Han förvandlades från en skrämmande, hotfull figur till en lojal och trogen tjänsteman som blev inspirationskälla för kommande generationer.

Den här berättelsen visar att man kan göra misstag, men har man viljan och är bestämd kan man förändra sig, leva ett gott och hederligt liv med en ljus framtid.