Zhao Ziyangs memoarer: En bok som kan förändra Kina
Utförsäljning: Folk köper den kinesiska versionen av den störtade ledaren Zhao Ziyangs memoarer i Hong Kong. (Foto: Mike Clarke/AFP/Getty Images)


Vad krävs för att en tidigare premiärminister i det kinesiska kommunistpartiet, som förespråkar västerländsk demokrati som det bästa sättet att styra, ska få sina memoarer publicerade? Eller att få dem inspelade?

Vi mötte Bao Pu, chefredaktör för den nyligen utkomna, bästsäljande ”Prisoner of the State: The Secret Journal of Zhao Ziyang”, för att diskutera bokens betydelse.

– Det tog två och halvt år för [att få tag i] materialet… Ingen kommunikation gjordes via elektronik – inga telefonsamtal, ingen e-post. Och jag hade ingen direkt kontakt med någon som var direkt involverad med materialet, förklarar Bao.

Bao Pu är son till Zhao Ziyangs tidigare politiske sekreterare och ägaren till ett litet bokförlag i Hongkong. Kort efter Zhaos död 2005 fick han veta att det fanns bandinspelningar som Zhao i hemlighet spelat in då han satt i husarrest. Bao kände att dessa memoarer var viktiga och att allmänheten borde få ta del av dem. Han började sålunda ta sig an uppgiften för att få dem publicerade i bokform. Trots att projektet har varit framgångsrikt kunde han genom hela processens gång känna hotet om förföljelse från Peking.

Hongkongs lagförslag ”Artikel 23”, kommunistpartiets förslag, som man misslyckades med att implementera 2003, visade hotet på ett tydligt sätt, säger Bao.

– Om Artikel 23 i Hongkong hade implementerats skulle jag ha behövt se över risken för att bokförlaget skulle förföljas när den här boken hade publicerats. Och jag skulle bli förföljd i Hongkong, sade han.

Artikel 23 syftade till att förbjuda ”någon som helst handling som rör landsförräderi, utbrytning, uppvigling, omstörtning av folkets centralregering”, inklusive att förbjuda vissa former av politiska organisationer. Sådana definitioner är ofta luddiga och godtyckliga tolkningar i Kina.

Zhaos memoarer är en viktig bok som alla Kina-intresserade borde läsa, säger Bao. Den tar upp processen för hur det gick till när Kina omvandlades från en planekononomi till en marknadsekonomi. Den avslöjar också att Zhao, snarare än Deng Xiaoping, var den som var drivkraften bakom denna reform. Under kommunistpartiets 13:e kongress hade Zhao föreslagit ett paket bestående av både politiska och ekonomiska reformer. Han hade föreslagit att Kina skulle röra sig från ”styre genom män” – med andra ord, kommunistpartiet – till rättsstat. Men hans förslag avböjdes. Och än i dag fortsätter den kinesiska regimen att operera utanför lagen, enligt kinakännare.

– Hans erfarenhet inom politiken visar världen hur reformatörer försökte genomföra politiska förändringar och misslyckades. Marknadsekonomiska reformer gjordes parallellt med försök att genomföra politiska reformer. Den ena genomfördes framgångsrikt, den andra misslyckades. Att debatten slutat avslöjar hyckeriet inom det auktoritära systemet.

Mot slutet av boken föreslår Zhao, enligt sitt sätt att se på det, att det bästa politiska systemet som för närvarande finns tillgängligt i världen, är västerländsk demokrati. Han såg ingen framtid med Kinas nuvarande politiska system, då hans erfarenhet visade att ekonomiska framsteg inte kan leda till politiska förändringar i kommunistpartiet.

– Om ett land önskar att modernisera ska man inte bara implementera en marknadsekonomi, utan man måste också införa en parlamentarisk demokrati som dess politiska system. Annars kommer inte det här landet att ha en marknadsekonomi som är hälsosam och modern. Inte heller kan det bli ett modernt samhälle med rättssäkerhet. Istället kommer det att leda till problem som skett i så många U-länder, inklusive Kina: popularisering av makten, stigande korruption, ett samhälle där gapet mellan rika och fattiga ökar, säger Zhao.

Den kinesiska regimen har ännu inte kommenterat boken, den första i sitt slag av en personlig redovisning inom det kinesiska toppskiktet. I Kina har folkets reaktioner varit mycket positiva, säger Bao.

– Det är många på Kinas fastland som frågar efter kopior. Många av dem har sagt till mig att de har laddat ner den från internet, säger Bao.

Bao förväntar sig att boken kommer att ha en pågående effekt som hjälper till att åstadkomma förändringar i Kina, förändringar som börjar inom den akademiska och intellektuella sfären.

– Boken syftar till att återupprätta historien. Så fort som den här sidan av historien återfinns i allmänhetens vardag, och får mycket uppmärksamhet, kommer det att bli mycket svårt för framtida historiker, som utgår från den officiella historiebilden, att ignorera detta. Utifrån detta sätt att se på det kommer det att verkligen slå igenom på ett revolutionärt sätt.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20850/