Zhang Zeduans målning "Längs floden under Qingming-festivalen"
Zhang Zeduan målade bland annat män som spelade tärning i sin målning” Längs floden under Qingmin-festivalen“. (Illustratör: Jane Ku, Epoch Times)


Zhang Zeduan (1085-1145) var en berömd målare under Norra Songdynastin. Som konstnär hade han specialiserat sig på jiehua (linjemålning, med en speciell pensel och en rak kant för att kunna dra upp exakta linjer på byggnader) inklusive transportfordon, stadsbroar, vägar och stigar med flera. Han bidrog till den kinesiska landskapsstilen som kallas Shan Shui (berg och floder).

År 1101 oroade sig inte längre Norra Songregeringen över det militära hotet från norr. Diplomatiska metoder och ekonomiska mutor hade gett dynastin mer än ett århundrade av en lugn och stabil ekonomisk utveckling.

Den blomstrande kommunala handeln krävde och genererade populärt kulturellt nöjesliv i det civila samhället och de kungliga familjerna. Med kejsarens stöd utökade det Kungliga institutet sin konst- och målerigrupp som blev mycket produktiv.

Hos det Kungliga institutet
för måleri tjänstgjorde Zhang Zeduan som målare och han överlämnade till kejsaren en målning som har blivit berömd i den kinesiska historien: ”Längs floden under Qingming-festivalen”. Den kallas även ”Qingming-rullen”.

Den mycket realistiska målningen skildrar människors dagliga liv under Qingming-festivalen, både i staden och ute i förortsområdena. Den visar den blomstrande handeln, industri- och transportaktiviteter. Målningen blev en ovärderlig skatt från Songdynastin med enormt historiskt värde.

Bläckmålningen är gjord på sidentyg, med måttet 24,8 cm hög och 528,7 cm lång. Rullen har tre huvuddelar och innehåller 814 personer, 13 transportmedel, 29 båtar, 8 bärstolar, 83 tamdjur, och över 100 butiker. Den fem meter långa målningen återspeglar till fullo välståndet i staden som hade en befolkning på 1,5 miljoner invånare.

Målningen är uppdelad i tre avsnitt. Rullens första del visar  ett landskap, den avbildar en åsnekaravan som leds av bönder på väg till staden. Åsnorna transporterar träkol på sina ryggar. I bakgrund syns morgonsolen, skogar i dimma och stugor som är skuggade gör målningen levande. Fler figurer kan ses närmare staden.

Den andra delen fokuserar på en scen med den hårt trafikerade floden och en regnbågsformad bro över floden. Den stora folksamlingen vid bron, vagnar och hästar av olika slag, båtar som korsar under bron och ett fartygsbygge är alla levande beskrivna vilket gör den här delen av rullen till den intressantaste.

Den tredje delen innehåller en scen i staden med människor från alla samhällsskikt som samlats och samtalar vid den höga stadsmuren, vid tehusen, restaurangerna och vid raderna av butiker fyllda med kunder.

På den utrullade målningen
kan man se kosmopolitiska scener där borgare och aristokrater blandas med varandra, och det visar på Norra Songdynastins mycket avancerade civilisation.

Målning visar byggnader, handel, trafik och transporter och återspeglar huvudstadens välstånd. Zhang Zeduan har omsorgsfullt arrangerat figurer, scener och alla detaljer, tack vare insiktsfulla observationer av det vanliga livet, kombinerat med stor konstnärlig skicklighet. Vid betraktande av målningen upplever många människor att de är där personligen.

Rullen fick ett så gott rykte att många konstnärer senare har försökt återskapa den. Det finns en berättelse som rör äktheten hos ”Längs floden under Qingming-festivalen”. Några hundra år senare råkade en ämbetsman få Zhang Zeduans nämnda mästerverk. Han bad en papperskonstnär att montera och rama in rullen, men konstnären menade att rullen var en bluff.

På målningen finns fyra
personer som spelar med sex tärningar. En av tärningarna snurrade fortfarande och mannen som kastade tärning öppnade munnen och skrek ”sex” i hopp om att sidan med sex prickar skulle komma upp.

Nu visade emellertid munnens form att det var en sydkines som uttalade siffran ”sex” och inte någon från den norra huvudstadens dialekt, därför trodde konstnären att rullen inte var äkta.

Av historien kan vi se expertens kompetens och ursprungsmålarens rykte om att ha uppmärksammat  detaljer.

Qingming-festivalen börjar i år den 5 april mer om det den femte.

 

 

Sedan lång tid tillbaka har Kina varit känt som ”Mittens Rike”. Benämningen har en djup innebörd och beskriver ett land där gudomliga varelser och människor en gång i tiden levde sida vid sida. Den traditionella kinesiska kulturen anses vara en ”gudomligt” inspirerad kultur, och är den enda kultur i världen som har 5 000 år av kontinuerligt nedtecknad historia. Den har efterlämnat otaliga litterära klassiker, historiska dokument, kulturlämningar och nationella förteckningar som speglar dess enorma omfattning.