Zhang kikar in i Kinas politiska framtid – del 1
Fyra nyckelpersoner i den så kallade ”blodiga händer-fraktionen” som Jiang Zemin skapade för att genomdriva förföljelsen av Falun Gong. Övre vänstra bilden: Zhou Yongkang, ledare för den kinesiska regimens säkerhetsorgan som nyligen fråntogs makten och sattes under utredning. Övre högra: Bo Xilai, tidigare partisekreterare i Chongqing som snart åtalas för korruption. Nedre vänstra: Li Changchun, propagandachef. Nedre högra: Jiang Zemin, Kinas förre ledare, som startade förföljelsen mot Falun Gong. (Foton: Liu Jin/AFP/Getty Images - Lintao Zhang/Getty Images - Feng Li/Getty Images - Minoru Iwasaki-Pool/Getty Images)


En vetenskapsman vid George Mason-universitetet i Fairfax, USA, har korrekt förutspått varje vändning i den politiska storm som de fyra senaste månaderna skakat Kina. Och det är inte färdigt än, säger han.

Många kinaexperter, såväl inom som utom Kina, anser att det politiska kaos som uppstått i samband med skandalen kring Bo Xilai är mycket märkligt och förvirrande. Men Zhang Tianliang, adjungerad professor vid George Mason-universitetet, har träffsäkert förutspått varje detalj i det.

I april summerade Zhang Tianliang sina ”20 profetior” om Kinas politiska framtid på sin blogg. De publicerades också på Epoch Times kinesiskspråkiga nyhetssajt.

Den 8 februari, kort efter att Chongqings polischef Wang Lijun försökt hoppa av till USA på konsulatet i Chengdu skrev Zhang Tianliang på sin blogg: ”Jag skulle inte bli förvånad om Bo Xilais politiska karriär är förstörd eller att han till och med hamnar i fängelse [på grund hans högra hands försök till avhopp].

Vid den tidpunkten spekulerade de flesta andra kommentatorer om huruvida händelsen skulle minska Bo Xilais chanser att bli invald som en av de nio medlemmarna i politbyråns ständiga utskott.

Den 13 februari sade Zhang Tianliang att han trodde att Wang Lijun hade lämnat bevis till USA:s konsulat om att Zhou Yongkang och Bo Xilai hade planerat en statskupp. Amerikanska tjänstemän bekräftade senare detta via Washington Free Beacon.

I sitt nästa blogginlägg, publicerat tio timmar senare, förutspådde han konsekvenser för Zhou Yongkang. I ett inlägg den 15 februari sade Zhang Tianliang att säkerhetschefen vid en utredning skulle förlora såväl makten som ansiktet, istället för att gå emot den behagliga pensionering som många andra spådde honom.

När Bo Xilai den 9 mars dök upp på Nationalkongressen och med skenbar tillförsikt talade om Wang Lijun-historien på en presskonferens, sade Zhang, tvärtemot den allmänna uppfattningen, att Bos kris ännu inte var över.

”Bos presskonferens betyder inte att han redan går säker”, sade Zhang. ”Hans ordinarie schema har ännu inte ändrats, vilket visade sig i hans möte med Kanadas premiärminister Stephen Harper [den 11 februari]. Fram tills att partiet fattar sitt slutliga beslut försöker det alltid få saker och ting att se ut som vanligt.”

Zhang påpekade också att Bos tal inbjöd till en motattack från hans motståndare.

I det följande blogginlägget förutsade Zhang att Hu Jintao skulle slå tillbaka mycket snabbt.

På kvällen den 14 mars skrev Zhang att den Hu Flinta- och Wen Diabas-ledda regeringen hade gått emot Bo Xilai, och att fraktionen med Jiang Zemin och Zhou Yongkang skulle offra Bo för att skydda sig själv.


(Illustration: Jeff Nenarella/Epoch Times)

(Illustration: Jeff Nenarella/Epoch Times)

Bara några timmar senare meddelade kommunistpartiets språkrör Xinhua att Bo Xilai sparkats från alla sina partipositioner i Chongqing.

Senare förutsåg Zhang dessutom Bos hämndlystna svek mot Zhou Yongkang och de effekter detta skulle få för Zhou och många andra i partiet.

Enligt Zhang Tianliang har han inte någon källa inom partiet utan har baserat förutsägelserna på sin förståelse av Kina politiska system och mentaliteten hos dess politiska ledare.

Många Kinaexperter gör misstaget att förbise Falun Gong-frågan och dess betydelse för Kinas utveckling under det senaste decenniet, berättade Zhang.

”Att inte ta hänsyn till varför kommunistpartiet startade förföljelsen av Falun Gong; att inte ta hänsyn till varför det misslyckades med att utplåna Falun Gong; att inte ta hänsyn till att Falun Gong – det partiet fruktar mest – är en viktig faktor i analysen av den kinesiska politiken, är enligt min uppfattning, ett stort misstag”, sade Zhang.

Han menar att Falun Gongs svar på förföljelsen är unikt på många sätt. ”I partiets historia har det aldrig tagit partiet mer än tre dagar för att slå ner och svartmåla någon, även om det varit landets ordförande eller en framstående general. Men Falun Gong är annorlunda”, sade Zhang.

Falun Gongs motstånd är anmärkningsvärt tack vare sin uthållighet, sin storskalighet och sin fridfullhet, berättade han vidare. Utövarna har offrat nästan allt för att hålla fast vid sin tro och för att avslöja fakta om förföljelsen.

”De riskerar inte bara att utsättas för tortyr och att förlora sin frihet inom Kina, även utövare utomlands har gett upp personliga nöjen och lägger det mesta av sin tid på att öka medvetenheten i frågan genom att skapa radio- och tv-program, stämma de ansvariga för förföljelsen och utveckla mjukvara som bryter igenom Kinas brandvägg”, sade Zhang.

För att kunna fortsätta förföljelsen och hindra fakta om den att spridas ytterligare har Jiang Zemin och hans fraktion omstrukturerat partiets statsapparat så att den kretsar kring förföljelsen istället för kring den ekonomiska utveckling som Deng Xiaoping satte upp som Kinas viktigaste mål, hävdar han också.

Dessutom har partiet spenderat mer än en fjärdedel av landets bruttonationalprodukt på förföljelsen och uppdrag som att förstärka brandväggen och bedriva lobby mot utländska politiker och rättssystem för att vända rättsliga anklagelser från Falun Gong-utövare till partiets fördel. Sådan lobbyverksamhet sker ofta i samband med viktiga handelslöften ges, avslöjade Zhang.

På det politiska planet har Jiang-fraktionen inte bara skapat det utomrättsliga organet kallat ”610-byrån”, som har den högsta makten att styra förföljelsen; den har också ansträngt sig för att begränsa Hu Jintaos och Wen Jiabaos makt, eftersom de inte stödjer förföljelsen, hävdar Zhang.

”610-byrån” står fri från överinsyn och begränsningar. Dess existens har underminerat Kinas rättssystem och kraftigt bidragit till försämringen av mänskliga rättigheter och social rättvisa.

Zhang Tianliang förklarade också att Jiangfraktionen är angelägen om ta tillbaka makten för att försäkra sig om att Falun Gong-policyn inte ändras, och att de ansvariga för förföljelsen inte ska ställas inför rätta.

Det är orsaken till att Jiangfraktionen ville utse Bo Xilai till nästa ledare. Bo har aggressivt genomfört förföljelsen och har mycket blod på sina händer. Kunskapen om det gjorde det lätt för Zhou att förutspå att Zhou Yongkang skulle ge Bo Xilai sitt fulla stöd ända fram tills att han själv sjönk för djupt i gyttjan.

Zhang Tianliang menar att Zhou Yongkangs karriär inte kommer att få ett bättre slut än Bo Xilais, och detta kommer att bli uppenbart före partiets 18:e kongress i höst.

Bakgrund:

När jättestaden Chongqings dåvarande polischef Wang Lijun den 6 februari i år flydde för sitt liv till USA:s konsulat i Chengdu, blåste han liv i en kraftfull politisk storm som ännu inte har lagt sig. Bakom kulisserna pågår en kamp där den centrala frågan är vilken ståndpunkt olika makthavare har i Falun Gong-frågan. Den så kallade ”blodiga händer-fraktionen” bestående av personer som förts fram av förre ledaren Jiang Zemin för att genomföra förföljelsen, försöker att undkomma ansvar för sina brott och att fortsätta kampanjen. Andra partiföreträdare vägrar att fortsätta delta i förföljelsen. Händelseutvecklingen visar tydligt vilka val och utmaningar som såväl partitjänstemän som vanliga invånare i Kina – liksom alla människor i hela världen står inför: att antingen stödja eller motsätta sig förföljelsen av Falun Gong. Historien kommer att notera varje individs val.

Epoch Times publiceras i 35 länder och på 19 språk.

Översatt från engelska.