Zardari siktar på demokrati i Pakistan
Pakistans Folkpartis ledare Asif Ali Zardari talar under en presskonferens 20 februari i Peshawar, Pakistan. Zardari valdes till president 6 september. (Paula Bronstein/ Getty Images)


Som väntat valdes Asif Zardari, Benazir Bhuttos änkeman, till Pakistans nya president i helgen. 

När Pervez Musharraf försvann ur bilden var det nödvändigt att utse en ny president inom 30 dagar. Alliansen mellan det två största partierna Pakistans Muslimska Förbund (PMF) och PFP upphörde i samband med att de båda partierna valde sina kandidater, domaren Saeeduz Zaman Siddiqui respektive Asif Ali Zardari.

En av PMF:s kandidater, senatorn Mushahid Hussain, motsatte sig starkt att Zardari nominerats till presidentkandidat på grund av tidigare korruptionsanklagelser. 

Även Nawaz Sharif hade invändningar mot att Zardari ställde upp i presidentvalet. Han menade att ett ensamt parti inte borde inneha både president- och premiärministerposterna.

Zardari underströk sin rätt att ställa upp som presidentkandidat och påtalade att hans familj och partiet har offrat så mycket för landet. Han menade att den politik han för inte leder till splittring och att den enda anledningen till att han ställde upp i presidentvalet var för att främja demokrati i Pakistan. Zardari nämnde även upphävandet av paragraf 58-2/B som Musharraf instiftat, en paragraf som ger presidenten makt att upplösa nationalförsamlingen.

30 av Pakistans 60 självständiga år har styrts av militära diktaturer. 

Traditionellt sett har presidentposten inte varit förknippad med politiska partier utan innehafts av en person som representerat de fyra provinserna. Tarik Zia, en pakistansk journalist som närvarade vid valpanelens omröstning och som träffat Zardari sade:

– Zardari har en stark personlighet och har lyckats uppnå stor politisk makt mycket snabbt. I grund och botten är han en politiker och Pakistans förste legitima president eftersom han valdes till posten.