Yxor slipades bättre 4500 f.Kr än idag


Det finns dålig förståelse om fysiken kring att slipa; det är mer en konst än en vetenskap”, sade Dr Peter J Lu, forskare på Harvard University i en intervju i början av 2005. ”Det är mycket anmärkningsvärt att man med de bästa polerteknikerna som finns tillgängliga idag inte kan uppnå en så flat och slät yta som den man skapade för 5000 år sedan.”

Professor Lu, som arbetade med sitt team i en studie av fyra forntida kinesiska yxor som upptäcktes på 1990-talet, vet mycket väl vad han talar om när han nämner slipning. Forskarna utsatte de neolitiska artefakterna för ett antal vetenskapliga tester, beslutna att kunna dra slutsatsen att yxorna bara kan ha tillverkats med avancerad teknik med diamant.

De fyra ceremoniella yxorna kommer från kulturerna Sanxingcun och Liangzhu och dateras till mellan 2500 och 4500 år före Kristus. I början trodde man att det material som användes vid slipningen var kvarts, men Lus team visade att det var felaktigt.

Yxorna utsattes för elektronisk ultraljudsundersökning, radiografisk provning, och undersökning med hjälp av elektronmikroskop. Man kom fram till att 40 procent av yxorna bestod av korund, en sten som också kallas rubin när den är röd. Korund är känt som det näst hårdaste materialet på planeten. Det fina sliparbetet som utförts på dessa föremål kan bara ha åstadkommits genom att använda det enda materialet som är hårdare än korund – diamant – som man tidigare trodde började användas först 500 år före Kristus i Indien.

För att bekräfta hypotesen tog Lu prover från den äldsta yxan och använde en modern maskin med diamant, albumin och kiselsyra för att slipa dem.

Till forskarnas förvåning bekräftade elektronmikroskopen att den slipning som mest liknade de forntida yxorna var den som gjordes med diamant. Faktum är att den konst som användes på yxorna århundraden före vår tid var mer utsökt än det arbete som gjordes med moderna precisionsinstrument.

Genom studierna av dessa ceremoniella kinesiska yxor har forskarna nu en mer grundlig kunskap om antikens sliptekniker, vilket gör det möjligt för dem att förklara rikedomen av fint skulpterade objekt som jade. Icke desto mindre finns det fortfarande många frågor beträffande hur kinesiska ”grottmän” kunde ha de finaste och slätaste yxorna som någonsin setts i historien.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25484/