Yue Yi - en förebild för generaler
Yue Yi sågs som Kinas störste general. (Illustration av Zhiching Chen, Epoch Times)


Yue Yi var general i Yan-staten under De stridande staternas period och en mästare i att hantera både penna och svärd.

När han levde var staten Qi mäktig med ett vidsträckt territorium, men hertigen av Qi var brutal och plundrade ofta  sina grannländer. Genom att använda sig av Yue Yis politiska talang och diplomatiska färdigheter, kunde hertigen av Yan etablera en allians med fem andra stater, Zhao, Chu, Han, Wei och Qin, mot  Qi-staten. Yue Yi utsågs att som högste befälhavare leda de sex staternas gemensamma styrkor för att attackera Qi.

Operationen blev så framgångsrik att sjuttio av Qis städer hade erövrats inom ett halvår. Efteråt återvände alla trupper i alliansen till sina egna stater, utom Yan-statens styrkor och Yue Yi stannade kvar i Qi för att fortsätta kriget mot de två starka fästen som återstod.

Men Yue Yi kunde fortfarande efter tre års kämpande inte erövra de återstående två städerna. Någon försökte övertyga hertigen av Yan att Yue Yi kanske själv ville bli hertig av Qi genom att medvetet förlänga sin vistelse i Qi så att han kunde få lokalt stöd av folket där.

Till detta svarade hertigen av Yan:
– Yue Yi förtjänar titeln hertig för sina stora prestationer och bidrag.

Sedan bestämde han sig för att tilldela titeln hertig av Qi till Yue Yi, som med stor tacksamhet ändå avböjde det.

Efter hertigen av Yans död efterträddes han av sin son. Qi-generalen Tian Dan såg en möjlighet att stärka sin position och började ryktet omigen.

Den nya kungen av Yan, som redan hade börjat misstänka Yue Yi, trodde på ryktet och ersatte Yue Yi med en annan general. Yue Yi fick order  att komma tillbaka till Yan. Eftersom han kände till den nya hertigens fientlighet mot honom flydde Yue Yi västerut och sökte skydd i staten Zhao.

Senare besegrade Qi-generalen Tian Dan de trupper som leddes av Yans nya general och de sjuttio städerna, som tidigare hade förlorats till alliansens armé återerövrades av Qi.

Den nya hertigen av Yan blev mycket ångerfull när han förstod att han hade kränkt Yue Yi. Han blev också orolig  att hertigen av Zhao skulle dra nytta av Yue Yis situation och vända honom mot Yan och starta en militärattack mot landet. Så hertigen skickade ett  brev till Yue Yi där han klandrade honom för att inte uppskatta faderns vänlighet och tillit.

I ett brev svarade Yue Yi: ”Jag skriver detta brev till Ers Majestät i hopp om att klargöra några osanna historier som ni har fått höra av människor nära er.”

Han förklarade sedan att endast med hertigens stöd och förtroende kunde en begåvad person göra stora  insatser till staten. Han uttryckte sin lojalitet till den tidigare hertigen av Yan och förtroendet dem emellan och frustrationen över den misslyckade militära operationen som den nya hertigen hade lagt sig i, vilket han beklagade. Han klargjorde att han inte ville dö förgäves på grund av fabricerade anklagelser.

Yue Yi uttryckte vidare sin tro på tolerans. Trots att han hade behandlats felaktigt av den unge hertigen skulle han inte offentliggöra de obehagliga historierna för att  försöka rentvå sitt rykte, dessutom ville han inte förebrå hertigen något eller hysa agg mot honom.

Under resten av sitt liv höll Yue Yi löftet som han givit i brevet och fortsatte att reparera förhållandet mellan staterna Yan och Zhao. Senare generationer respekterade Yue Yi som ”Kinas störste general” på grund av hans humanitet till alla människor, hans vishet och diplomati till angränsande stater, hans breda kunskap om astronomi, geografi och samhällsfilosofi.

De stridande staternas period varade mellan 403-222 f. Kr.