Yu räddade Kina undan översvämningen
Yu den store, porträttet som är målat på silke hänger i Taipeis National Palace Museum (Foto: Public Domain)


Huruvida syndafloden, som ledde till att Noak byggde arken, är samma översvämning som enligt legenden fanns i Kina, ska vi låta vara osagt. Myten berättar i alla fall om en man som torrlade marken efter en kolossal översvämning i Kina.

Bibeln berättar att Gud var så besviken på människans syndfulla leverne att han sände en syndaflod för att rensa jorden från allt liv. Men Noak, som var en rättfärdig man, fick befallningen att bygga en ark för att rädda sig själv, sin familj och alla djur, ett av varje kön.

I dagarna har vi läst i tidningen att kineser tror sig ha hittat rester av Noaks ark på berget Ararat. En träbit har daterats och uppges vara cirka 4800 år gammal. Det för oss vidare in i Kina.

I Kina berättas nämligen om en exempellös översvämning. Vid den här tiden, runt 2300 f Kr, hade Kina blivit uppdelat på många öar och jordbruket hade blivit förstört. Vattnet ville inte sjunka undan och det orsakade ett enormt lidande för befolkningen.

Kejsaren, som hette Shun, utsåg en man vid namn Gun till att hantera översvämningen eller åtminstone mildra dess effekter på landet och befolkningen. Gun lät bygga skyddsvallar, men efter nio år av hårt slit kollapsade vallarna och han dömdes till döden.

Uppdraget gick nu vidare till Guns son, Yu. När Yu tänkte på människorna som så länge hade varit drabbade av översvämningen och på sin far som lagt ned så mycket arbete på vattenprojektet, uppkom även en önskan hos honom att upprätta familjens namn. Yu accepterade därför uppdraget från kejsaren med fast beslutsamhet.

Yu tänkte grundligt genom situationen och förstod att om han skulle tämja översvämningen måste han förstå vattnets natur och Kinas geografi. Han började med att åka runt för att samla in de uppgifter som han behövde och bedrev en del forskning.

Efter flera år av bakgrundsforskning, och genom att vara på en plats där torrläggningsförsök pågick, fick han arbetsidéer vilka senare ledde till hans tekniska lösningar – en kombination av dränering och byggande av skyddsvallar.

Yu är känd för sin hängivenhet inför sitt uppdrag. Under de tretton år som arbetet pågick, tog han sig inte tid att besöka familjen. När hans arbete tog honom till hemstaden, vilket den gjorde vid tre tillfällen, besökte han inte familjen. Det skulle ske först när översvämningen var under kontroll ansåg han.

Han lyckades alltså med sitt uppdrag. Alla var djupt imponerade, kejsar Shun till och med valde honom som sin efterträdare. Yu tilldelades titeln, Yu den store, och fick en skimrande jade. Den var svart och den färgen symboliserar en av de fem elementen, vattnet, som i den gamla kinesiska tron skapade världen.

Yu inrättade även det första skattesystemet i Kina.

I Kinas historia säger legenden att den första kejsaren var Huangdi, han var den första i raden av fem gudomliga kejsare och Yu var den sista av dem. Yu frångick principen att välja en efterträdare bland folket och istället såg han till att ”kronan” ärvdes inom hans familj. Därmed kom Yu att upprätta den första dynastin i Kina, Xia-dynastin.

Bearbetad efter Epoch Times research-teams material