Ytterligare en vårdpersonal har smittats med ebola i Texas
Saneringsarbetare förbereder den 15 oktober 2014 att sanera den lägenhet i Dallas Texas där den andra insjuknade vårdarbetaren bor. (Mike Stone/Getty Images)


Ytterligare en vårdpersonal vid Texas Health Presbyterian Hospital i Dallas som vårdat den avlidna ebolapatienten Thomas Eric Duncan har testats positivt för ebola.

Tidigt på onsdagsmorgonen meddelade tjänstemän från Texas hälsodepartement att den ännu oidentifierade patienten hade feber på tisdagen. Patienten isolerades omedelbart på sjukhuset.

Ett preliminärt ebolatest som analyserats på ett laboratorium i Texas visade positivt. Ett bekräftande test ska göras av CDC, Centers for Disease Control, motsvarande smittskyddsinstitutet,  och resultatet bör vara klart inom 24 till 48 timmar.

Enligt uppgift vårdade 76 olika vårdpersonal Duncan under hans sjukhustid. I söndags meddelades att den första av dem hade smittats och befinner sig nu på sjukhus.

CDC anser att den personen smittades på grund av att hon inte följde reglerna. De har ännu inte uttalat sig om det senaste fallet. Enligt Texas hälsodepartement har alla som de varit i kontakt med redan identifierats

Ebola sprids genom direkt kontakt med kroppsvätskor från en sjuk person eller exponering för vissa förorenade föremål, såsom nålar.

Viruset har dödat över 4 000 människor i flera västafrikanska länder bland annat Liberia som Duncan kom ifrån. Enligt CDC är ebola endast smittsamt när en sjuk person uppvisar symptom, såsom feber.

Översatt från engelska