Ytterligare en anledning till varför trädgårdsarbete är bra för hälsan
Trädgårdsarbete - bra på många sätt. (Foto: Adrian Dennis/AFP)


Forskningen om infektionssjukdomar, lungcancer, ostressade möss, immunsystemet, och bakterien Mycobacterium vaccae (M. vaccae) har visat ett samband mellan immunsystemet med depression.

M. vaccae är en ofarlig bakterie som finns i marken. Onkologiläkaren Mary O’Brien testade ett experimentellt vaccin tillverkat
av döda M. vaccae på lungcancerpatienter vid Royal Marsden Hospital i London. Patienterna förbättrades på alla sätt, från färre cancersymptom till bättre känslomässiga och kognitiva funktioner.

O’Briens resultat väckte intresse hos läkaren Christopher Lowry vid Bristol University, som lagt fram hypotesen att M. vaccae kanske skulle kunna lindra depression genom att orsaka produktion av serotonin, den antidepressiva budbäraren till nervcellerna i hjärnan. Men eftersom blod-hjärnbarriären skyddar oss från bakterier, hur kan detta vara möjligt?

Immunsystemet har två typer av aktiverade Th-celler (hjälparceller): Th1 och Th2. Th1 cellerna attackerar patogenerna i cellen, medan Th2-cellerna attackerar patogener utanför cellerna. Ibland blir Th2 lymfocyter lite oregerliga vilket leder till ett överdrivet immunsvar eller allergiska reaktioner på ofarliga ämnen. De kan också störa Th1:s förmåga att bekämpa infektioner.

M. vaccae, har en tvådelad effekt. För det första stimulerar de T-cellerna att omedelbart arbeta med att återställa balansen mellan Th1 och Th2, försvaga allergi och cancersymptom. För det andra, och det är där läkaren Christopher Lowry och hans kolleger vid Bristol University kommer in, de har fått fram att M.Vaccae stimulerar de så kallade dendritiska cellerna, (immunceller) i organ som lungor och hjärta att utsönda cytokiner. Lowry spårade cytokinernas effekt till organens känslonerver, som sänder meddelanden till ”raphe nucleus ” i hjärnan, som frigör serotonin till det limbiska systemet eller känslocentret.

Lowry injicerade möss med M. vaccae. För att hitta deras stressnivåer, placerade han dem i vatten. Stressade möss simmar inte. De som injicerades med bakterien M.vaccae simmade glatt. Senare undersöktes deras hjärnor för att spåra serotoninets väg.

Man brukade säga, ”Du måste äta lite smuts innan du dör.” Betydde det att du var tvungen att äta smuts för att få ett friskt och lyckligt liv? Vissa människor skulle säga att det är så.

Det här är inte den första studien som antyder att med vårt superhygieniska liv, särskilt för småbarn, medför svårigheter senare i livet.

– Dessa studier hjälper oss att förstå hur kroppen kommunicerar med hjärnan och varför ett friskt immunsystem är viktigt för att upprätthålla den psykiska hälsan. De efterlämnar också tanken om vi inte alla skulle ägna mer tid att leka i smutsen, säger Lowry.

Referenser:
http://www.bristol.ac.uk/news/2007/5384.html
http://www.anapsid.org/cnd/diagnosis/cheneyis.html