YouTube och Facebook förbjuds i Pakistan
Webbplatsen YouTube har helt stängts med anledning av "hädiskt innehåll", säger pakistanska tjänstemän. (Foto: Asif Hassan / bilder Getty)


Den populära webbplatsen YouTube, där man delar med sig av och laddar ner videoklipp, och det sociala nätverket Facebook har förbjudits av de pakistanska myndigheterna.

Regeringen har beslutat förbjuda hemsidorna på grund av vad den påstår vara växande anti-islamiskt och vanhelgande innehåll.

Webbplatsen YouTube har stängts helt under parollen ”hädiskt innehåll”, sade pakistanska tjänstemän. Facebook förbjöds i landet till följd av en rörelse kallad ”Alla ritar Mohammeddagen” eftersom islam förbjuder avbildningar av profeten.

Som svar på förbudet uppgav en YouTube-talesman, enligt BBC, att ”eftersom YouTube är en plattform för fria uttryck av alla de slag är vi mycket noga när vi genomdriver vår policy. Innehåll som strider mot våra riktlinjer tas bort så snart vi blir medvetna om det.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35879/