Yin och yang och de fem elementen
Yin och yang. (Illustration Thomas Choo/Epoch Times)


Enligt dokument i den gamla kinesiska litteraturen är innebörden av yin och yang mycket enkel. De betyder skugga (den skuggiga sidan) respektive ljus (solsidan). Senare tillkom kallt och varmt, upp och ner, vänster och höger, in och ut, dag och natt, man och kvinna, aktiv och passiv etcetera.

Forntida kinesiska filosofer trodde att yin och yangs motsatser och variationer finns inbyggda i naturen, därför är motsatserna och yin och yangs uppgång och nedgång, universums grundläggande lag.

De fem elementen, som heter wu xing på kinesiska, avser förändringarna hos metall, trä, vatten, eld och jord. Den långa erfarenheten av detta i vardagen fick kineserna att tro att de fem elementen är nödvändiga för grundmaterian och allting i den här världen.

Läran om de fem elementens förändringar beskriver två cykler: en alstrande eller skapande cykel och en övervinnande eller förstörande cykel. Inom de två cyklerna görs en avvägning mellan att ömsesidigt stödja eller hämma de fem förändringarna.

Yin och yang

Yin och yang är inte något absolut, såsom att ”ljust är bra, mörkt är dålig”, snarare menas dess relativa natur. Ta män och kvinnor som exempel. Män är yang och kvinnor är yin. Men vi kan dela in kvinnor ytterligare, i exempelvis åldersgrupper. Äldre kvinnor betraktas som yin medan flickorna betraktas som yang.

Varje enskild persons framsida är yin medan baksidan är yang. I allmänhet kan yin och yang ändras när ett nytt begrepp införs och ytterligare en avvägning av yin görs, mellan yin och yang. Därför kan vi hos en sak hitta ännu mer subtila samband och ömsesidiga beroenden hos yin och yang .

Med andra ord avser teorin om yin och yang att när ”allting förändras finns det ett förhållande däremellan”. Det sägs att ursprunget till yin och yang-filosofin kommer från förändringen mellan dag och natt. Den soliga sidan är yang och den mörka sidan är yin. Dag och natt delar på dygnet och det gör också yin och yang. Därför är yin och yang en företeelse som ändras beroende på tid och tillstånd.


De fem elementen. (Illustratör: Thomas Choo, Epoch Times)

De fem elementen. (Illustration Thomas Choo/Epoch Times)

De fem elementen

Tanken med de fem elementen (wu xing) är att alla ting i världen kan delas in i fem kategorier av förändringar.

De fem elementen är metall, trä, vatten, eld och jord, och motsvaras av naturliga fenomen. I tusentals år har kineserna tagit de fem elementen som en klassificering av naturen som människor stod i kontakt med. Teorin om de fem elementens förändringar beskriver arten av saker och ting i universum.

Idén om de fem förändringarnas uppdelning är i enlighet med klimatförändring, färg, smak och så vidare. Klimat visar sig som vår, sommar, höst och vinter, aktuella färger som röd, gul, vit, svart och grönt, smak avser surt, sött, beskt, salt och kryddigt.

Trä

Träet och dess förändring representerar den kommande våren. Alla liven som är i vila börjar röra sig igen. Därför betyder trä vårens ankomst, den uppåtstigande solen och de spirande löven. Detta element kopplas till årstiden vår, riktningen öster, färgen grönt och smaken surt.

Eld

Eld och dess förändring förknippas med feber, ljusstark, och brännande. Elementet eld kopplas till årstiden sommar, riktningen söder, färgen röd och smaken bitter.

Jord

Jorden och dess förändring motsvarar inte någon speciell årstid men spelar en särskild roll för årstidernas förändringar (som att växter behöver jord för att växa). Den avser sambanden mellan respektive fyra årstider. Till skillnad från de övriga fyra förändringarna som motsvarar universums fyra riktningar, motsvarar jordens förändring universums centrum. Med andra ord är jordens förändring centralt för allt i universum. Färgen för elementet jord är gul. Smaken som kopplas till jord är sötma.

Metall

Hösten är övergångssäsongen, från sommar till vinter, då allt mognar och grödorna skördas. Jämfört med den kraftfulla viljan till utveckling som väcks av våren, kan den ensamma och vemodiga känslan av höst inspirera till konstnärligt skapande, till vilket människor sätter sitt hopp om liv. Elementet metall betecknar död genom vilket liv återuppstår och ärvs vidare. Syftet är att skapa ett ögonblick då liv kan alstras. Elementet metall kopplas till riktningen väst, färgen vit och smaken kryddig.

Vatten

Vattnet och dess förändring företräder vintern, vilket är ett extremt tillstånd av yin. Vid vinterns inträde börjar djur och växter övervintra eller begränsa omfattningen av sina aktiviteter. De gömmer sig för vintern. Vatten motsvarar svart, vilket innebär att situationen är kaotisk inåt. Det betyder att fast det saknas tecken på ytan, pågår inuti en omfattande utveckling av nya liv. Detta sammanfaller med vinterns tillstånd. Elementet vatten kopplas till riktningen norr och smaken salt.

Faktum är att även moral såväl som etiska faktorer är kopplade till de fem elementen. Till exempel är välvilja trä, rättfärdighet guld, anständighet vatten, visdom eld och förtroende jord.

Ur yin och yang-perspektivet är allting i världen relaterade till varandra från punkter till facetter.

Yin och Yang är kärnan i kinesisk medicin

Traditionell kinesisk medicin: Vad du bör veta om sötsaker

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri