Yin och Yang är kärnan i kinesisk medicin
Yin och Yang påminner oss om att till synes motsatta krafter i naturen är sammanbundna och beroende av varandra, och att de växelvis ger upphov till varandra. (Foto: Piotr Krześlak / IStock)


Balans inom oss själva och med vår miljö är nyckeln till att leva ett lyckligt och hälsosamt liv. Denna tro är djupt rotad inom kinesisk medicin och inom taoismens filosofi.

Idén om yin och yang kom till för runt 8000 år sedan – långt före den tid vår historia hade börjat dokumenteras. Enligt kinesiska legender levde på den tiden en vis man som hette Fu Hsi, vid Gula floden i Kina. Det var Fu Hsi som formulerade begreppet yin och yang.

Genom sina observationer av naturen gjorde han två tecken: en streckad linje och en obruten linje. Dessa symboler representerade de två stora krafterna i universum, och namngavs yin-yang. Det är en välbekant symbol som uttrycker ett ständigt och föränderligt samspel. Symbolen hänvisar till två kompletterande koncept som innefattar relationerna mellan mörker och ljus; dynamik och tröghet; kreativitet och destruktion; det uppenbara och det subtila.

Motsatta krafter samspelar i naturen

Yin och Yang påminner oss om att till synes motsatta krafter i naturen är sammanbundna och beroende av varandra, och att de växelvis ger upphov till varandra. Den grundläggande förutsättningen för yin och yang är tanken att det enda konstanta faktorn i universum är förändring. Ingenting förblir densamma; ingen sjukdom, inga tillstånd, inga känslor, ingen behandling eller diagnos. Allt är i ständig förändring.

Yin representerar det som uthärdar, ger näring och stödjer tillväxten. Det syftar också på något som sluter sig och rör sig inåt, såsom lugn snarare än aktivitet. Inte överraskande representerar yin också det kvinnliga medan yang representerar det manliga. Yang anses vara kreativt och genererande; utvecklande och expanderande.

Här är några exempel på både yin och yang;

Yin: jord, höst, mörker, kvinnligt, vänster, låg fuktighet.

Yang: himmel, vår, ljus, manligt, höger, hög torrhet.


Balans inom oss själva och med vår miljö är nyckeln till att leva ett lyckligt och hälsosamt liv. (Foto: Stuart Jenner /iStock)

Balans inom oss själva och med vår miljö är nyckeln till att leva ett lyckligt och hälsosamt liv. (Foto: Stuart Jenner /iStock)

Yin och yang existerar överallt

Yin och yang är inte statiska koncept. De påverkar ständigt varandra. Det finns alltid ett visst mått av yin inom yang och vice versa. Titta noga på bilden av yin och yangs symbol och du kommer att se pricken av yin inom yang och pricken av yang inom yin.

Inom traditionell kinesisk medicin refererar yin och yang till energier i kroppen och organens funktioner. Din hälsa skapas av den rätta balansen mellan yin och yang. Därför är det tillrådligt att göra val som bidrar till balans i våra liv.

Jennifer Dubowsky är legitimerad akupunktör med praktik i Chicago, USA. Hon har utbildat sig bland annat i Peking. Dubovsky har forskat och skrivit artiklar om kinesisk medicin, håller föreläsningar i ämnet, och har även skrivit boken Adventures in Chinese Medicine. Hon har en populär blogg om hälsa och kinesisk medicin på Acupuncture Blog Chicago, www.tcm007.com

Traditionell kinesisk medicin: Bra att veta om alkohol

Pollenallergi enligt traditionell kinesisk medicin – Fråga doktor Kong