Tecknet Yao ger insikt in i traditionell kinesisk medicin
Det kinesiska tecknet för medicin består av musik, glädje och örter. (Illustration: Epoch Times)


Det kinesiska tecknet 藥 (yào) betyder medicin eller drog.

Det består av två delar. Den övre delen, 艹 är den kinesiska radikalen (se not) som antyder gräs och gräsrelaterade växter, inkluderat örter. Den nedre delen 樂 (uttalas yuè eller lè) är ett eget kinesiskt tecken. Det har två betydelser: musik och förtjusning och glädje.

Tillsammans ger de här två delarna och tre betydelserna insikt om hur de forna kineserna förstod medicin.

Musik, glädje och örter utgör tillsammans tecknet för medicin så som vi känner det idag.

Tecknet 藥 kommer ursprungligen från dess nedre del, 樂, vilken talar om hur man i forna tider, sedan den kinesiska antiken, har använt musik för att läka sjukdomar, till och med innan örtmedicinerna upptäcktes.

Gule kejsarens slag med Chi You

Enligt kinesisk mytologi, utmanades Huang Di eller den legendariske Gule Kejsaren, känd som det kinesiska folkets förfader, av Chi You som var en grym ledare för en forntida folkstam.

I en dröm blev den Gule Kejsaren välsignad av den gudomliga fén Xuan Nü att hjälpa de dygdiga och fördöma tyrannerna. Han fick veta att endast det öronbedövande ljudet av en trumma gjord av skinnet från en Kui, ett vilt oxmonster som bodde i det Östra Havet, kunde besegra den metallhövdade Chi You och hans stam.

När han vaknade beordrade kejsaren omedelbart att Kui skulle tillfångatas. Sedan gjordes 80 trummor av oxmonstrets, hud.

När kejsarens soldater slog på trummorna ute på slagfältet skakade marken åt alla håll och Chi Yous soldater slogs ner, deras metallhuvuden sprack och de hade mycket ont.

Men flera av kejsarens soldater överväldigades av ljudet och blev medvetslösa. Kejsaren bad sin musiklärare om hjälp. Snabbt improviserade han fram ett botemedel.

Livräddande instrument

Musikläraren tog loss strängarna från bågarna som kejsarens armé haft och fäste dem på ett ihåligt trästycke. Sedan tog han en liten tunn metallbit och knäppte mjukt med den på strängarna vilket skapade vacker musik. Gradvis återfick de skadade soldaterna medvetandet.

Cang Jie, som var ansvarig för att ta fram skrivtecken blev inspirerad av instrumentet och skapade tecknet 樂 för musik.

Den övre halvan består av tecknet 白(bái) i mitten, med en ”sträng” på varje sida. 白, tecknet för färgen vit syftar i det här sammanhanget på ett plektrum. Det är det lilla, platta redskapet som används för att knäppa på ett stränginstrument. Den nedre halvan av 樂 är tecknet 木(mù), som betyder trä.

Man kan alltså se att strukturen av tecknet 樂 är en skickligt gjord och perfekt representation av det livräddande instrumentet. Baserat på det här tidiga, första användandet av musik för att läka de skadade, integrerades senare tecknet för musik i tecknet för medicin, 藥.

Från bitterhet till glädje

Det kinesiska tecknet för musik har en andra betydelse: förtjusning och glädje. Det mest uppenbara är ju att vacker musik kan ge glädje, men glädje har också en annan koppling till medicin.

Medicin karaktäriseras av bitterhet, ändå kan en patient bara bli frisk och glad igen efter att ha genomlidit dess bitterhet. Den här paradoxen har sitt ursprung i ”Läran om den gyllene medelvägen”, Konfucius klassiker, som lär ut att för att nå en oövervinnerlig position måste man bestämma sig för och hålla fast vid ”medelvägen”, det som ligger mittemellan två ytterligheter.

Ett sådant synsätt gör det möjligt att finna hopp mitt bland motgångar och använda klokhet mitt i framgången. Utifrån denna princip förstår man varför glädje, 樂, finns med i den bittra medicinen 藥.

Överst i tecknet 藥 är radikalen 艹, som syftar på gräs och relaterade växter, inkluderat örter.

Enligt mytologin samlade Shen Nong, det kinesiska jordbrukets far, hundratals örter för att pröva deras medicinska egenskaper.

Han lade dessutom en omfattande grund för traditionell kinesisk medicin, vilken senare sammanställdes till Kinas första bok om farmakologi kallad Shen Nongs klassiker om örtmedicin (Shen Nong´s Classic of Herbal Medicine). Därför passar radikalen 艹 väl in i det kinesiska tecknet för medicin.

 

Not. Radikaler (部首 kinesiska bùshǒu, kallas de delar av kinesiska tecken som används för att klassificera och sortera tecknen i ordböcker, uppslagsverk och liknande.I etymologiska sammanhang kan även radikal vara benämningen för den del av ett tecken som utgör tecknets semantiska rot, även kallat den betydelsebärande delen av ett tecken. I dessa sammanhang utgörs den andra delen av tecknet av ett så kallat fonetikum som är den del varur tecknet historiskt erhållit sitt uttal.