Yahoo stäms på nytt
Det kinesiska New People's Party ingav den 21 februari en stämningsansökan mot Yahoo i Los Angeles. Från vänster: Zheng Cunzhu, Wu Fan och Liu Yinquan. (Yuan Mei, Epoch Times)


Yahoo stäms än en gång för att ha lämnat ut personlig information och för att fortlöpande assistera det kinesiska kommunistpartiet (KKP) med internetcensur och förföljelse av regimkritiker.

I förra veckan tillkännagav medlemmar från flera partier, såsom Kinas demokratiska parti, Kinas socialdemokratiska parti och ”Nya folkpartiet”, att de vid San Fransiscos federala domstol stämt Yahoo. Ett relaterat dokument mailades även till Yahoos huvudkontor.

I tillkännagivandet uppges att Yahoo gett KKP en lista med namn på personer, däribland Wang Xiaoning från Kinas socialdemokratiska parti och Guo Quan från Nya folkpartiet, som genom detta utsatts för förföljelse. Wang och Yahoo har nått en överenskommelse utanför domstolen, men Yahoo har inte öppet bett om ursäkt. Det som hänt med Wang och Guo är inte några särfall, för närvarande har fler än 60 personer förföljts som en följd av att Yahoo försett KKP med deras personliga information.

Liu Yinquan – ordförande för Kinas socialdemokratiska parti, Zheng Cunzhu – grundare av Kinas demokratiska parti, Wu Fan – partiledare för Kinas interimsregering och åtskilliga kända kineser som engagerar sig för demokrati var närvarande vid presskonferensen.

Även om man nått överenskommelser i Wang Xiaonings och Shi Taos fall så är det många fler som förföljts på grund av Yahoo, säger Zheng. Enligt stämningsansökan har fler än 60 personer förföljts på grund av att Yahoo lämnat ut deras personliga information, det är vår plikt att agera rättsligt å deras vägnar.

Den andra anledningen är att Guo Quan efter att ha publicerat åtskilliga öppna brev med vädjanden om politisk reform, fick sitt namn blockerat av China Yahoo och China Google. Google hävde bannlysningen efter att media rapporterat om det, men det gjorde inte Yahoo. Zheng markerar att censureringen av Guo Quan är svår att förklara eftersom Yang Zhiyuan, chef för China Yahoo, i kongressen öppet uttryckt ett löfte om att ”globalt stödja yttrandefrihet och privatliv”. Därför hoppas man att stämningen åter ska påminna Yang och åter påminna världen om förföljelsen av Kinas demokratiska parti.

Zheng nämnde även att Li Zhi från Kinas demokratiska parti arresterades och fick ett åttaårigt fängelsestraff 2003, på grund av att Yahoo försett den kinesiska polisen med hans uppgifter och e-mailinformation. Han hålls fortfarande fängslad.

Wu Fan skrev ett öppet brev på uppdrag av Guo Quan, där han förklarade att Gou som medborgare i Kina publicerade det första av elva öppna brev till ledare och medborgare den 14 november 2007, i hopp om att landet skulle överväga en politisk reform. Men kort efter att ha publicerat det första brevet blockerades han av China Google och China Yahoo, vilket innebär att hans namn inte fanns med någonstans på någon av de ovan nämnda webbsajterna. I stämningansökan krävs att Yahoo omedelbart inte bara häver bannlysningen på internet utan även går ut och offentligt ber om ursäkt.

Översatt från version