Xi Jinping vill ha rättning i leden inom militären
Kinesisk paramilitär polis står vakt på Himmelska fridens torg den 8 november 2013. Kinas Centrala militärkommission har inrättat särskilda granskningsgrupper som kommer att undersöka ledande tjänstemän dels inom militären, dels inom den beväpnade polisen, enligt den statliga nyhetsbyrån Xinhua. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images )


Mycket snart efter att Xi Jinping blev det Kinesiska kommunistpartiets ledare, började han ta sikte på korruptionen, och ledare med tvivelaktig lojalitet inom partiet fick se sig bli utredda. Nu tar han sikte på militären och med en ny kampanj mot korruption ska han se till att den lyder honom.

Kinas centrala militärkommission höll ett möte den 18-20 november i Peking för att inrätta särskilda granskningsgrupper och utbilda gruppernas ledare, enligt regimens språkrör Xinhua. De nya gruppernas uppgift blir att undersöka partimedlemmar som har ledande roller inom militären och inom den beväpnade polisen, en styrka på över en miljon man vars uppdrag är att stävja inhemska oroligheter.

Granskningsgrupperna ska avgöra om officerare noga följer kommunistpartiets disciplin och principer, och om det förekommer maktmissbruk, mutor, korruption, byråkrati och så vidare inom militären, enligt partiets språkrör People’s Daily.

Satsningen ges hög prioritet. Den kommer att ledas av vice ordföranden för centrala militärkommissionen, Xu Qiliang, som sade att de högsta officerarna kommer att granskas särskilt, enligt Xinhua.

De nya granskningsgrupperna är en del av en bred satsning från Xi Jinpings sida för att säkerställa att han har kontroll över Kinas militär.

Den här månaden har Xi gjort flera stora förändringar inom militärledningen.

Den 15 november
bytte centrala militärkommissionen ut befälhavarna i Sichuan- och Guizhouprovinserna. Den 18 november byttes cheferna för den beväpnade polisen i Heilongjiang-, Gansu- och Zhejiangprovinserna också ut.

Den politiske kommentatorn Lan Shu sade till New Tang Dynasty TV att genom att göra stora förändringar gällande topptjänstemän inom militären och lokalregeringarna, bryter Xi nuvarande nätverks- och intressemönster. Fraktioner som skulle kunna gå emot Xis auktoritet mister förmågan att göra det.

Att byta ut topptjänstemännen garanterar dock inte att de centrala partiledningens auktoritet når ut till hela militären.

”Många av cheferna
inom de centrala statliga myndigheterna har bytts ut. Men lägre tjänstemän på provinsnivå och i lokalregeringar kanske inte rättar sig efter de nya cheferna, eftersom olika militärregioner har sina egna lokala intressen,” sade Wu Fan, chefredaktör för nättidningen China Affairs till NTD.

De nya armégranskningsgrupperna hjälper Xi med att klara av dessa lokala intressen. De är en konstant hotelse som hänger över officerare på lokal nivå.

– Syftet med denna nya granskningsgrupp är att skicka varningssignaler till tjänstemännen vid lokala militära enheter och få dem till att tala för Xi Jinping, sade Hu Ping, chefredaktör för nättidningen Beijing Spring till Epoch Times i en telefonintervju.

– Det är att säga till lokala tjänstemän att om de inte talar för Xi så kan de få sparken i en antikorruptionskampanj.

Det Kinesiska kommunistpartiet har alltid dyrkat militär makt och allt sedan Maos dagar har det ansetts avgörande för vem som bestämmer. Mao hade en berömd slogan: ”Politisk makt växer ur en gevärspipa”.

Den nuvarande ledaren, Xi Jinping, har visat att han har förstått detta. Nyligen gjordes en ändring i gången för maktskifte och Xi blev ordförande i Centrala militärkommissionen i Kina omedelbart efter att han blivit ledare för  kommunistpartiet.

– Xi Jinping är den förste sedan Deng Xiaoping som tagit den verkliga makten över partiet och militären efter så kort tid, sade Heng He, en kolumnist på Epoch Times som skriver om Kinas politik.

– Kommunistpartiets maktsystem är inte demokratiskt. Det stöds varken av den allmänna opinionen eller av systemet, sade Beijing Springs redaktör Hu Ping.

– Därför avgörs vem som får den politiska makten ofta av hur mycket militärmakt och beväpnade poliser man har, särskilt i Peking.

– Om man har
den militära makten vågar inga andra partimedlemmar på central nivå ingripa när du håller ett möte eller tar beslut av något slag, sade Hu.

Fastän de nya granskningsgrupperna har till uppgift att säkerställa Xi Jinpings obestridda kontroll över militären ska man inte förvänta sig att få läsa om deras verksamhet i Kinas statsstyrda press.

Professor Zhang Xixian vid Centrala partiskolan sade till partiets språkrör Beijing Youth Daily att armégranskningsgruppen arbetar ännu hemligare än den centrala granskningsgruppen. Granskningsresultatet kommer förmodligen inte att publiceras, sade Zhang.

Granskningen av armén kommer att inledas i slutet av året, enligt Xinhua.

Översatt från engelska