Xi Jinping kan ta makten över säkerhetsstyrkorna, tror Kinaanalytiker
Kinesiske partiledaren Xi Jinping i september 2012. Xi har börjat vidta åtgärder som experter tror kan leda till att han konsoliderar sin makt över säkerhetsstyrkorna. (Foto: Feng Li/Getty Images)


Kinesiska kommunistpartiets nye ledare, Xi Jinping, kan i ett tal fullt med partijargong och plattityder om ett bättre styre ha antytt att han vill ha mer kontroll över regimens säkerhetsstyrkor. De utgör en omfattande förtryckarapparat som länge varit i händerna på den förre partiledaren Jiang Zemin.

Xis kommentarer under en arbetskonferens om politik och rättsväsende den 7 januari var ovanliga för att komma från en kinesisk ledare, eftersom de ganska direkt och specifikt berörde säkerhetsstyrkorna, enligt Wen Zhao, politisk kommentator vid oberoende New York-baserade New Tang Dynasty (NTD)TV.

Direkta order ges vanligen av sekreteraren för det politisk-rättsliga utskottet, det partiorgan som övervakar polisen, fängelsesystemet och rättsväsendet.

Xi levererade en lista med förbättringar som säkerhetsstyrkorna måste göra. ”Landets politik och rättsorgan måste uppfylla massornas önskemål om allmän säkerhet, ett rättvist rättssystem, såväl som deras nya förväntningar på att rättigheter och förmåner ska garanteras”, sade han.

De skulle också ”med kraft främja ett fredligt Kina, ett Kina med rättssäkerhet”, medan de ”enträget disciplinerar polisen” och ”beslutsamt motsätter sig orättfärdig brottsbekämpning och korruption inom rättsväsendet.”

Wen sade att ”detta är synnerligen viktigt och visar att Xi Jinping möjligen utövar direkt kontroll över den politisk-rättsliga makten.” Begreppet ”politik och lag” hänger ihop i kinesiska, och refererar till att partiet styr ordningsmakten.

– Frågan om vem det politisk-rättsliga utskottets enorma makt tillhör och vem som kontrollerar den, är ständigt aktuell. Det ser ut som om Xi Jinping vill ta över den makten, och om han gör det kommer han att få en enorm inverkan på hur makten fördelas inom partiet, sade Wen.

Under det senaste årtiondet har det politisk-rättsliga utskottet varit i händerna på personer som är lojala mot Jiang Zemin, som ledde partiet från 1990-talets början fram till 2002. Först var det Jiangs långvarige allierade Luo Gan och sedan Zhou Yongkang, som ersattes i ständiga utskottet under den 18:e partikongressen i november i fjol.

Jiang Zemins kontroll genom ombud över politisk-rättsliga utskottet – som har en växande budget större än arméns och ett svepande mandat att ”upprätthålla stabilitet” med våld, till varje pris – tros av många Kina-analytiker ha hämmat handlingsfriheten för de tidigare ledarna Hu Jintao och Wen Jiabaos administration.

Om Xis framträdande på arbetskonferensen och hans uttalanden tyder på att han menar allvar med att ta direkt kontroll över säkerhetsstyrkorna, eller ge deras befogenheter till någon inom partiet som är lojal mot honom, och om han lyckas med det, ”då  kommer han att bli mycket mäktig inom partiet”, enligt Wen Zhao.

– Långt mäktigare än Hu Jintao någonsin var, sade han.

Översatt från engelska