Xi Jinping förbereder sig för att fälla Jiang Zemin
Kommunistpartiets förre ledare, Jiang Zemin, vid partiets 18:e nationella kongress i Folkets stora sal, 14 november 2012 i Peking. Vid den kongressen installerades Xi Jinping, som under de senaste 19 månaderna har rensat ut medlemmar av Jiangs fraktion i sin korruptionskampanj, som ny ledare för partiet.(Feng Li/Getty Images)


Jiang Zemins dagar är räknade. Mannen som dominerade kinesisk politik i mer än två årtionden utreds nu på sin egen hemmaplan, i staden Shanghai.

Att partiledaren Xi Jinpings antikorruptionsteam har börjat jobba i Shanghai har fått omfattande medieuppmärksamhet. Att utredningen faktiskt gör verkliga framsteg kunde man lista ut av en kort notis den 11 augusti på Shanghais åklagarmyndighets officiella hemsida.

Den mycket framgångsrike affärsmannen Wang Zongnan, ordförande för Bright Food Group, har gripits för mutbrott och förskingring. Det är de brott som han kommer att åtalas för, men hans verkliga missgärning är att han har nära band till förre kommunistpartiledaren Jiang Zemin och dennes son, Jiang Mianheng.

Shanghai var startplattan för Jiang Zemins nationella politiska ambitioner, och har utgjort hans maktbas sedan dess.

Jiang tjänade som partichef i Shanghai mellan 1985 och 1989. Det var en period då demokratirörelsen växte sig stark i Kina, och partiets dåvarande mäktigaste man, Deng Xiaoping, imponerades av hur hårt Jiang slog ner på dissidenterna i Shanghai, medan andra delar av partiledningen förhöll sig mer passiva.

Efter att han gjort sig av med generalsekreteraren Zhao Ziyang på grund av dennes sympati för studentrörelsen, tog Deng med sig Jiang Zemin till Peking. När Jiang väl kom till makten spårade och straffade han skoningslöst de dissidenter som kom undan stridsvagnarna natten den 4 juni.

Efter att ha tagit kontroll över Peking satte Jiang tidigare okända partikadrer från Shanghai på maktpositioner överallt i partiet. De utgjorde kärnan i ett stort nät som Jiang använde för att dominera kinesisk politik i mer än 20 år.

Attacken mot Jiang

Under de senaste 19 månaderna har partiledaren Xi Jinping under sin stora antikorruptionskampanj gett sig på Jiangs viktigaste allierade.

Meddelandet den 29 juli att förre chefen för inhemsk säkerhet, Zhou Yongkang, officiellt utreds, tycktes utgöra klimax. Tanken på att Zhous fall skulle innebära slutpunkten på Xis utrensningar blev dock inte långlivad.

Omedelbart efter meddelandet om Zhou publicerade kommunistpartiets språkrör, tidningen People’s Daily, en kommentar med titeln "Den stora tigern Zhou Yongkangs fall är inte slutet på antikorruptionsrörelsen". Artikeln påpekade att Zhou måste ha tillsatts av någon högre upp i hierarkin, och det är ett välkänt faktum att det var Jiang Zemin som befordrade Zhou.

Artikeln togs snabbt ner från Kinas internet, men den fick ligga uppe precis länge nog för att kunna kopieras och få omfattande spridning.

Två veckor tidigare rapporterade Epoch Times att Jiang Zemins högste rådgivare, Zeng Qinghong, hade gripits. Om antikorruptionskampanjen framöver ska vara något annat än en ren uppstädning så är nästa logiska mål Jiang Zemin själv. Alla andra "stora tigrar" har redan fallit.

Gripandet av Wang Zongnan i förra veckan får Jiang att se mycket sårbar ut. Om Jiang inte kan skydda den Shanghaibaserade Wang från att gripas så har han berövats makten i sitt innersta försvarsverk. Då har Xi öppen gata att ge sig på honom.

Om man ska gå efter tidigare händelser så kommer nu den centrala  kommissionen för disciplininspektion att arbeta sig utifrån och in över hela Shanghai för att bygga upp fallet. Kommissionen ger sig på de svagaste, de som finns i periferin, och låter dem avslöja sina kopplingar till dem som finns närmare centrum, och tar sedan steg för steg tills man har slutmålet inringat och hjälplöst.

"Dödläge"

Enligt statliga nyhetsbyrån Xinhua har 85 000 tjänstemän utretts de senaste sex månaderna.

Men trots den enorma omfattningen på kampanjen klagade Xi Jinping i ett möte med politbyrån den 26 juni på att man befann sig i ett "dödläge" i kampen mot korruptionen.

Fyra dagar senare kom meddelandet att fyra högt uppsatta tjänstemän hade rensats ut på samma dag: Xu Caihou, tidigare högt uppsatt ledare inom militärledningen; Jiang Jiemen och Wang Yongchun, tidigare högt uppsatta chefer inom oljeindustrin; och Li Dongsheng, vicechef för offentlig säkerhet och chef för det kontor som haft som uppgift att förfölja Falun Gong.

Trots den här dramatiska utvecklingen verkar Jiangs fraktion fortsätta att bjuda motstånd.

Wu Fan, chefredaktör för USA-baserade kinesiskspråkiga tidskriften China Affairs, sade nyligen till TV-kanalen NTDTV att militären fortfarande följer Guo Boxiong, en av de numera pensionerade personer som Jiang Zemin satt för att styra Kinas väpnade styrkor.

"Vissa militärregioner, bland annat Guangzhou och Peking, ignorerar Xi Jinping fullständigt. De tar sina order från Guo Boxiong och hans team", sade Wu Fan.

Motståndet som Guo bjuder följer ett gammalt mönster där Jiangs fraktion motsätter sig partiets centrala ledning.

Under de tio år som Hu Jintao var chef för kommunistpartiet fanns det ett vanligt talesätt i Kina: "En order når aldrig längre än Zhongnanhais portar." Zhongnanhai är kommunistpartiets högkvarter i Peking, där ledarna bor.

För att Xi fullständigt ska kunna ta makten måste han helt dra upp Jiangs fraktion med rötterna, vilket innebär att krossa Jiang själv.

 "Liv och död"

Men Xi har ett ännu starkare skäl för att driva den här kampanjen till slut: överlevnad.

I sitt tal den 26 juni till politbyrån ska Xi ha sagt: "När det kommer till kampen mot korruption betyder liv och död och mitt rykte ingenting för mig".

Innan han formellt installerades som partiets högsta ledare fick Xi veta att det förelåg ett hot mot hans liv. Enligt källor inom partiet satte upptäckten av planer på en kupp mot Xi igång kampanjen mot Jiang Zemin och hans fraktion.

Efter att staden Chongqings polischef, Wang Lijun, sökte asyl på det amerikanska konsulatet i Chengdu i februari 2012, lämnades han över till Peking. Partiets ledning fick då reda på att Zhou Yongkang och den karismatiske Bo Xilai, Chongqings dåvarande partichef, som Jiang Zemin tidigare hade velat göra till generalsekreterare, hade planer på att avsätta Xi strax efter tillträdet.

Hotet mot Xi tog dock inte slut med att man stoppade kuppförsöket. Epoch Times har rapporterat att Zhou Yongkang vid två tillfällen försökt lönnmörda Xi vid partiets sommarsamling i Beidahe 2013. Den ena gången var planen att utlösa en tidsinställd bomb på en konferens, och andra gången att sticka honom med en förgiftad nål vid en läkarundersökning.

Den 6 augusti rapporterade USA-baserade men kinesiskspråkiga World Journal om utbredda rykten inom den kinesiska militären att Guo Boxiong planerade en kupp.

Motiv

Västerländska medier har börjat ta den här liv-eller-död-aspekten av kampen mellan Xi och Jiang på större allvar, men de flesta beskrivningar av situationen utelämnar de här mörka motiven. De utgår bara från att politiken inom det Kinesiska kommunistpartiet alltid är av dödlig natur.

Det är tydligt att om Xi skulle visa svaghet mot sina fiender så skulle han gå under. Men varför kände Jiang Zemin behovet att göra Xi till sin dödsfiende?

Svaret på den frågan ligger i medias blinda fläck när det gäller rapportering om Kina: förföljelsen av Falun Gong.

Jiang Zemin konspirerade med Zhou Yongkang, Xu Caihou, Bo Xilai, Li Dongsheng och andra högt uppsatta ledare inom kommunistpartiet för att begå monstruösa brott mot det kinesiska folket.

Enligt Falun Dafa Information Center, som fungerar som ett presskontor för den andliga rörelsen, har det suttit hundratusentals Falun Gong-utövare fängslade vid varje givet ögonblick sedan Jiang drog igång förföljelsekampanjen 1999.

Kampanjen har försökt att krossa en traditionell kinesisk andlig kultiveringsmetod som utövades av 100 miljoner kineser 1999, enligt medierapporter från den tiden. På så vis ställde den regimen mot var trettonde kines i ett krig där man behandlade dem som brottslingar för att de försökte leva enligt metodens principer om sanning, godhet och tålamod.

Utövare som har gripits av regimen har vanligen hjärntvättats och torterats. Enligt Falun Gong-sajten minghui.org har man kunnat bekräfta 3 776 dödsfall genom tortyr och misshandel. Eftersom det är så svårt att få ut information ur Kina antas det att det verkliga dödstalet är flera gånger högre.

Regimen har dessutom gett sig på utövare för att stjäla deras organ. 2011 beräknade forskarna David Kilgour och David Matas, som skrev boken "Bloody Harvest" och den undersökande journalisten Ethan Gutmann, som nyligen släppte boken "The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China’s Secret Solution to Its Dissident Problem", att 62 000 Falun Gong-utövare dödades för sina organ under åren 2002-2008. Det antalet kan nu antas ha växt med tiotusentals människor.

Jiang Zemin och hans fraktion fruktar Xi Jinping eftersom han inte är inblandad i de här brotten mot mänskligheten. Det finns en möjlighet att Xi stoppar förföljelsen. Om han gör det så kommer kraven i Kina på att ställa de ansvariga till svars att bli överväldigande.

För att inte kunna hållas ansvariga har Jiangs fraktion försökt att med alla medel hålla sig kvar vid makten, inklusive att försöka avsätta Xi.

Ett system av korruption

Xi är inte den första ledaren inom kommunistpartiet som har använt korruption som en förevändning för att attackera sina fiender, men i fallet med Jiangs fraktion så är det mer än bara en förevändning. Det handlar om ett helt system för att styra.

Jiang Zemin ses som en pajas i Kina, men han lyckades ändå göra sig till landets mäktigaste man och behålla den positionen i över 20 år. Genom att möjliggöra korruption på alla nivåer inom partiet köpte Jiang den lojalitet han inte kunde inspirera till.

De som kommenterar Xis kampanj skriver ofta om den här korruptionen som den vore helt normal inom kommunistpartiet. Genom att göra det missar de den enorma omfattningen av Jiangs korruption, som går långt bortom vad man tidigare hade sett.

Kommentatorer skriver också ofta om det här utan någon större hetta, och missar därmed också hur extremt angelägen den här frågan är för kineserna.

När det kinesiska folket tänker på korruption tänker de inte i första hand på alla glittrande Audis som kör förbi på gatan, bortskämda älskarinnor eller extravaganta middagar.

De tänker på hur det är att bo i "cancerbyar". De tänker på kontaminerad mat, giftigt vatten och luft som inte går att andas.

De minns hur arbetslägersystemet nästan hade fasats ut innan Jiang kom till makten, och hur det under honom växte till en aldrig tidigare skådad storlek.

De ser det "stabilitetsbevarande" systemet som Zhou Yongkang tog fram för att använda mot Falun Gong, och hur det nu vänds mot dem som bestulits på sina bondgårdar och hem.

Det kinesiska folket ser också ett samhälle utan etiska förtöjningar. Den ena skräckhistorien efter den andra cirkulerar på internet, och folk frågar sig hur lågt moralen kan sjunka i deras land.

På detta sätt, och ett oändligt antal andra, innebär Xis attack på korruption ett löfte till det kinesiska folket att deras värsta problem ska kunna lösas.

Att fälla Jiang

Den största symbolen för att besegra det här korruptionsstyret kommer att vara när man fäller Jiang Zemin själv.

När partikadrerna ser att Jiang Zemin kontrolleras av Xi kommer det nät av inflytande som Jiangs spunnit runt Kina att börja lösas upp.

Xi kanske hoppas på att det kinesiska folket då kommer att samlas runt ett renat kommunistparti, men den tid då det kinesiska folkets tro på partiet ännu kunde väckas till liv är förbi.

Xis kampanj innebär slutet på en era, men vägen till framtiden förblir oklar.