Xenolali - bevis för tidigare liv?
Försatt i ett hypnotiskt tillstånd kan man komma i kontakt med förmågor man inte trodde sig äga. (Foto: William Thomas Cain/Getty Images/AFP)


Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från allehanda folk under himmelen. Och när dånet hördes, församlade sig hela hopen, och en stor rörelse uppstod, ty var och en hörde sitt eget tungomål talas av dem. Och de uppnåddes av häpnad och förundran och sade: ”Äro de icke galiléer, alla dessa som här tala? Huru kommer det då till, att var och en av oss hör sitt eget modersmål talas?” (Apg 2:5-8)

Hur ska vi förstå xenolali, det vill säga förmågan att tala ett främmande språk man aldrig tidigare hört? Inom religionen, vetenskapen och bland världens skeptiker har man försökt förklara detta fenomen på olika sätt. Bland annat som ett genetiskt minne, telepati eller kryptomnesi (språkminne som omedvetet lärts in under barndomen). Xenolali har dock manifesterats på olika sätt genom historien och inget av dessa svar kan på ett adekvat sätt förklara varje enstaka fall.

Enligt vissa historiker handlar det första dokumenterade fallet av xenolali om de 12 apostlarna under pingsten. För dem som inte betraktar bibeln som någon trovärdig historisk källa finns det emellertid ett överflöd av andra exempel, alltifrån antiken och medeltiden till modern tid.

Efter att ha blivit hypnotiserad kunde en kvinna från Pennsylvania i USA kommunicera på svenska. Hennes plötsliga språkkunskap kom dock inte efter studier. Under ett tillstånd av djup trans talade hon med en mörk röst och påstod sig vara en invånare i Sverige under 1600-talet som hette Jensen Jacoby. 

Fallet undersöktes i detalj av den nu avlidne läkaren Ian Stevenson som tidigare var chef på Institutionen för psykiatri på University of Virginia. Han är också författare till boken ”Unlearned language: new studies in Xenoglossy”. Enligt Stevenson kunde denna kvinna, som tidigare inte stött på eller fått någon utbildning i svenska språket, bara ha behärskat svenska om hon mindes det från en tidigare existens. Stevensons teori stöds av det faktum att kvinnan kunde namnge olika konstföremål från den plats och den tid då Jacoby sägs ha levat.

Detta är långt ifrån det enda fallet av xenolali som tillskrivs tidigare inkarnationer. 1953 upptäckte professor P. Pal från University of Itachuna i Östbengalen en fyraårig hinduisk flicka vid namn Swarnlata Mishra, som på något sätt både kunde dansa och sjunga på bengaliska utan att tidigare haft någon kontakt med den kulturen. Den lilla flickan hävdade att hon en gång hade varit en bengalisk kvinna som hade lärt sig dansa av en nära vän.

Somliga förklarar xenolali med kryptomnesi (tillbakablick i tidigare liv via hypnos), som i fallet med den lilla hinduiska flickan som möjligen kan ha haft en bortglömd kontakt med den näraliggande bengaliska kulturen, men det finns ett antal fall där den förklaringen inte är adekvat.

En av de mest överraskande händelserna bland dessa fall ägde rum 1977. Billy Mulligan var en fånge på ett fängelse i Ohio i USA. Han befanns ha två andra personligheter: en av dem identifierades som Abdul som talade perfekt arabiska, den andra hette Rugen och kommunicerade på perfekt serbokroatiska. Enligt fängelseläkarna hade Mulligan aldrig varit utanför USA där han var född och uppvuxen.

På samma sätt beskriver biologen Lyall Watson fallet med en 10-årig filippinsk pojke Indio Igarot, som i trans talade på perfekt Zulu vilket han aldrig tidigare hade hört.

Ett senare fall utlöstes av en bilolycka. Innan en händelse som inträffade 2007 kunde den tjeckiske speedwayföraren Matěj Kus nätt och jämt treva sig fram på dålig engelska. Men efter att ha blivit medvetslös vid olyckan upptäckte ambulansförare och andra på olycksplatsen till sin förvåning att Kus plötsligt kunde tala en tydlig och perfekt engelska med brittisk accent. Förmågan varade dock inte så länge. Kus fick inte behålla minnet av sin tillfälligt flytande engelska utan får numera finna sig i att lära sig engelska genom vanliga studier.

Vissa forskare har lagt fram teorier om att dessa fall beror på ett genetiskt arv, medan andra menar att de här individerna genom telepati kan länkas till språket genom andra som talar det. Dessa teorier får dock inget stöd i den omfattande forskning som gjorts beträffande Stevensons teori.

Till stöd för denna teori upptäckte den australiske psykologen Peter Ramster (författare till ”The Search for Lives Past”) att han kunde hålla igång en flytande diskussion på gammelfranska med sin elev Cynthia Henderson, men bara då hon var under hypnos. När hon kom ut ur transtillståndet hade hon bara en grundläggande förståelse av språket.

I sökandet efter en fullständig förklaring till xenolali har flera forskare kommit att instämma i Stevensons förståelse som pekar i riktning mot tidigare liv. Enligt hans teori kan personligheten från en tidigare inkarnation komma fram till följd av ett trauma eller i ett hypnotiskt tillstånd. Personen uppvisar då kunskap som han eller hon omöjligen kunde ha lärt sig i detta liv. Andra forskare som Sarah Thompson menar att Stevensons bevis helt enkelt är för tunna för att kunna göra sådana påståenden.

I början var Stevenson också mycket skeptisk beträffande fall där regressiv hypnos använts. Med tiden blev han emellertid en av de mest aktiva författarna i ämnet. I takt med att hans arbete fortskred började han så småningom använda små barn i sina studier. Han upptäckte att de hade enklare att minnas information från tidigare inkarnationer och inte behövde hypnos eller en traumatisk upplevelse för att få fram sitt förflutna.

Stevenson dokumenterade barnens beskrivningar av tidigare liv och jämförde dem med berättelser om de avlidna individer som de påstod sig ha varit. Han jämförde också detaljerna kring de avlidna personernas fysiska avvikelser med barnens beskrivningar såsom platser för ärr och födelsemärken. I kombination med xenolalifallen gav denna information Stevensons det han ansåg vara bevis för tidigare liv.

Men inte ens tidigare liv kan förklara alla fall av xenolali. I många exempel har individer kunnat tala språk som med olika syften anses komma från manipulation av varelser från andra existentiella plan. Detta liknar det som vissa kallar andebesittning eller som i vissa fall där man får kontakt med någon välvillig högre existensform.

Än mer förvånande resultat har erhållits då försökspersoner har befunnits tala och skriva otänkbara språk – som språket i Atlantis eller till och med marsianska. Detta dokumenterades av forskaren T. Flournoy 1899 då en person vid namn ”Helen” förutom hindi och franska sades behärska språket på den röda planeten.

Förutom fallen med språk från försvunna kontinenter eller närliggande planeter – som är svåra att bestyrka – manifesteras xenolali också i bortglömda språk, utdöda språk och i ovanliga dialekter.

Ett sådant fall var då ett engelskt barn vid namn Rosemary i ett transtillstånd blev Telika-Ventiu. Året var 1931 och den här personen sades komma från år 1400. Hon talade och skrev en forntida egyptisk dialekt som bara ett fåtal specialister i världen kunde känna igen och förstå.

Fenomenet xenolali må vara spännande men kanske är det ännu mer fascinerande att föreställa sig ursprunget till denna förmåga. Om de teorier som Stevenson och andra modiga forskare lagt fram är korrekta, då skulle det ge oss mer mystiska idéer än fenomenet i sig självt.

Kan xenolali vara ett resultat av tidigare liv eller varelser från andra dimensioner? Och i så fall varför? Har dessa varelser viktig information att ge oss från andra sidan, eller existerar fenomenet helt enkelt för att vägleda oss fram till en större förståelse om vår värld?

Översatt från engelska