WWF vill samla entreprenörer för att rädda klimatet
World Solar Challenge 2015, team från hela jorden samlas årligen för att tävla i fordon som går på solenergi. (Mark Kolbe/Getty Images for The World Solar Challange)


Entreprenörer inom miljöteknik vill tillsammans med WWF:s globala initiativ Climate Solver att regeringar, investerare och näringsliv ska investera i hållbara energilösningar.

Uppropen handlar om att världens ledare ska sluta investera i fossila bränslen och istället satsa på de innovativa lösningar inom miljöteknik som redan finns.

Svenskt sparkapital placerat i ”fossilbubbla”

— Idag finns det tusentals innovativa lösningar inom miljöteknik, potentialen är enorm, säger Stefan Henningsson, innovationsrådgivare för WWF International.

Uppropet ska fungera som en uppmaning till regeringar och beslutsfattare inför klimatmötet i Paris att anta vetenskapligt baserade klimatmål för att minska utsläppen, så att man hamnar under tvågradersstrecket.

EU-parlamentet antog resolution inför klimattoppmötet i Paris