WWF satsar på klimatinnovationer


Klimatinnovationer kan bli viktiga bidrag för omställningen till en lågutsläppsekonomi. Världsnaturfonden WWF och organisationen Globalfocus har lanserat en rapport om hur Sverige med hjälp av klimatentreprenörer och affärsmöjligheter kan bidra till detta. Men WWF kräver nu också storsatsningar från regeringen.

– Regeringen måste gå från ord till handling. Prislappen ligger runt fyra miljarder kronor om vi ska lyckas med utveckling, kommersialisering och export av hållbara energilösningar, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande.

På WWF hoppas man kunna lyfta fram innovationsföretag som en del av klimatlösningen.

– WWF har under flera decennier arbetat för att bevara hotade arter och unika livsmiljöer. Men vi jobbar nu utifrån ett bredare perspektiv och är övertygade om att vi måste tänka nytt och större för att lösa den komplexa klimatfrågan. Vi satsar nu på att stödja spridningen av innovationer, speciellt med inriktning på snabbväxande ekonomier som Kina och Indien, säger Lasse Gustavsson.

Med hjälp av en rad experter har WWF valt ut tolv klimatentreprenörer och nystartade företag som skulle kunna utvecklas till svenska exportsuccéer.

Rapporten ”12 Klimatentreprenörer – innovationer för en lågfossil framtid”, som tagits fram av det WWF-stödda initiativet Global Focus, tar upp allt från solenergi till biogas och intelligenta värmesystem.

– De utvalda klimatentreprenörerna får ses som symboler för den viktiga klimatinnovationsresa som vi just har påbörjat, säger Barbara Evaeus, ansvarig för WWF:s klimatkommunikationsarbete.

Företagen har förutsättningar att till år 2020 minska koldioxidutsläppen med fem-sex gånger Sveriges årliga nationella utsläpp.

Tanken är att skapa intresse för en omställning genom att forma en attraktiv vision av ett fossilfritt samhälle.

– Klimatförändringen kommer bara att kunna hållas under kontroll om världen lyckas forma en attraktiv vision av det fossilfria samhället. Vi måste lyckas utveckla teknik för att nå dit och lyckas sprida både visioner och teknik globalt, säger Lasse Gustavsson.

De tolv utvalda klimatentreprenörerna är: Air to Air, Arontis, Capital Cooling Europe AB, Ecoera, Morphic Technologies, NordIQ, Parans Solar Lightning, Picoterm, REHACT, SkyCab, Svensk Rökgasenergi och Vertical Wind.

Globalfocus

Globalfocus är ett studentinitiativ grundat av WWF som arbetar med klimatentreprenörskap. Målet är att ställa om från ett fossilintensivt till ett lågfossilt samhälle genom att uppmärksamma klimatentreprenörer. Rapporten har tagit fram tolv av de mest intressanta klimatentreprenörerna i Sverige ur ett globalt perspektiv.

Klimatinnovationerna har valts ut av en åttamannajury bestående av teknik-, innovations-, och marknadsexperter från Sverige, Kina och Indien. Där ingår bland annat Ola Alterå, statssekreterare på näringsdepartementet samt en rad professorer, bland andra Uppsalaprofessorn Mats Leijon.

Källa: WWF