Wukanbornas mark har fortfarande inte lämnats tillbaka
Bybor håller upp banderoller under ett protestmöte i Wukan, i Guanggondprovinsen, den 19 december 2011. Man krävde att myndigheterna skulle agera mot illegala markövertaganden och en lokal ledares död i polisförvar. Ett drygt år senare säger byborna att man inte är nöjda med hur saker har utvecklat sig. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Byn Wukan i södra Kina, som fick stor internationell uppmärksamhet i fjol, efter att invånarna sparkat ut kommunistpartiets företrädare och börjat styra byn själva, kan snart komma att skakas av protester igen. Kommunistpartiets myndigheter har återigen retat upp byborna genom att sätta sig över den demokratiskt valda bykommittén och bryta sitt löfte att återlämna mark till de drabbade bönderna.

Det har gått nästan ett år sedan invånarna i byn i Guangdongprovinsen valde sin egen bykommitté för att styra sina egna offentliga angelägenheter i mars 2012. Av byns 1 977 tunnland mark som illegalt sålts vidare till utvecklare av den förra, nu utkastade, bykommittén, har 1 153 tunnland redan förklarats som statligt ägd mark, och kan inte fås tillbaka. Myndigheterna i Shanwei, som Wukan tillhör, hävdar att de återstående 824 tunnlanden har getts tillbaka till bykommittén, enligt ett inslag på Shanghaibaserade Dragon TV.

Byborna vet emellertid inte om den här påstått återlämnade marken har hyrts ut eller sålts, och de har inte sett någon kompensation, enligt inslaget.

En bybo sade till Dragon TV att lokalinvånarna är arga för att de inte fått någonting för sin mark, inte ens en förklaring från bykommittén.

Man planerar nu en ny massprotest efter det kinesiska nyåret, enligt en invånare vid namn Cai, som talade med Sound of Hope Radio (SOH) den 15 februari.

Under året som gått har den nya bykommittén tappat gnistan och känner sig maktlös att bekämpa korruptionen.

Kommittténs ledare, Liu Zulian
, som spelade en nyckelroll i de ursprungliga protesterna i Wukan, brukade hålla passionerade tal innan den nya kommittén bildades, där han sade att byborna skulle hålla ut mot korruptionen, oavsett hur mäktiga gärningsmännen var. Nu är han rädd att träffa på byborna eller svara när de ringer.

– Den verkliga historien om vad som pågår är komplicerad. Jag måste vara försiktig med allting, sade han till Dragon TV.

Lin sade att han ångrade sin inblandning i de tidigare protesterna.

– Varför engagerade jag mig? Varför skapade jag alla dessa problem för mig själv, sade han. Han hoppades emellertid att de unga människorna i byn kan ta över hans jobb och fortsätta kampen för byn.

En befattningshavare på provinsnivå sade till Dragon TV att myndigheterna inte kunde låta byn vara i fred, trots att den nya bykommittén styr där nu.

– De relevanta partiavdelningarna måste fortfarande styra det på rätt sätt, sade han.

En bybo vid namn Wu sade till Epoch Times att det fortfarande inte är någon demokrati i Wukan.

– Allt måste godkännas av partiet, som fortfarande påstår sig stödja den nya bykommittén. Partiet bestämmer fortfarande. Bykommitténs medlemmar håller endera med partiet eller så avgår de frivilligt, sade Wu.

Reportern Liu Yiming på China Magazine sade till SOH att tjänstemän på högre nivå har tagit ifrån bykommittén makten efter att den valdes i demokratisk ordning, och att man hindrar dess medlemmar från att utföra sitt arbete på ett normalt vis.

– Gräsrotsdemokrati kommer inte att fungera i Kina eftersom kommunistpartiet aldrig verkligen ville praktisera demokrati, än mindre västerländska val. Det här är något som styrs av hela det politiska systemet, sade Liu.

Zhuang Liehong, en av kommitténs medlemmar, meddelade sin avgång i oktober förra året. Han sade att han inte kunde utföra sina uppgifter på grund av hur systemet begränsade honom, enligt Radio France Internationale.

Zhang Jiancheng, en annan kommittémedlem, tvingades avgå den 29 januari.

Översättning av John Yang. Skriven på engelska av James Chi.

Översatt från engelska