WTO:s prognos: fortsatt svag tillväxt i världshandeln
Kinas inbromsning hotar det globala välståndet. Kinesiskt containerfartyg i hamnen vid Qingdao I nordöstra Kina. (Foto: STR/AFP /Getty Images)


Tillväxten i världshandeln förväntas fortsätta vara trög under 2016, vilket främst beror på en svag global efterfrågan, enligt Världshandelsorganisationens (WTO) prognos. Avmattningen i den kinesiska ekonomin påverkade världshandeln ytterligare negativt 2015, då den kinesiska importen minskade med 14 procent.

I WTO:s senaste prognos som släpptes den 7 april, står det att världshandeln förväntas öka med 2,8 procent under 2016, vilket är en oförändrad siffra från 2015, och med 3,6 procent 2017.

Världshandeln förväntas ha en tillväxt som ligger i linje med den globala BNP-tillväxten under de kommande fem åren. Tidigare har tillväxten varit dubbelt så snabb som BNP globalt. Genomsnittet för tillväxten i världshandeln har legat på 5 procent sedan 1990.

WTO:s generaldirektör Roberto Azevêdo betonar i ett pressmeddelande att det är femte året i rad med en tillväxt på under 3 procent, och att vi inte sett en sådan lång tid med sammanhängande låg tillväxt sedan 1980-talet.

Om den kinesiska inbromsningen blir värre, eller om turbulensen på finansmarknaden tilltar, och om länder med stora utlandsskulder utsätts för kraftiga förändringar i växelkurserna, kan situationen i världshandeln bli ännu värre.

Men om den Europeiska centralbanken, (ECB) lyckas med sitt monetära stöd, så kan det leda till en positiv effekt på tillväxten i euroområdet.

Screen-Shot-2016-04-07-at-1.42.31-PM

Export och Import av varor, 2015

2015 bidrog Europa med 1,5 procentenheter av de 2,6 procenten av den globala importvolymen. Den gradvisa återhämtningen av handeln inom EU har varit en bidragande anledning till återhämtningen i Europa, medan de asiatiska och kinesiska ekonomierna gick trögare under 2015, där Asien bidrog med 0,6 procentenheter till den globala tillväxten.

China Beige Book: Avmattningen syns för första gången på arbetsmarknaden

Därför kommer Kinas inhemska konsumtion inte i gång