Wolfowitz avgår
Världsbankschefen Paul Wolfowitz avgår efter segdragen tvist. (Foto: AFP/Tim Sloan)


Världsbankens chef Paul Wolfowitz avgår den 30 juni, uppger bankens styrelse. Det sker ”för bankens bästa”, säger han själv i ett uttalande. Förtroendekrisen sedan Wolfowitz gynnat sin flickvän fällde honom till slut.

I ett uttalande säger styrelsen att ”misstag begåtts på båda sidor”.

Wolfowitz själv säger att en nöjd styrelse accepterat hans försäkran att han handlat etiskt och i god tro. Han sade att han avgår ”för bankens bästa”.

-De fattigaste människorna i världen . . . förtjänar det bästa vi kan prestera, sade Wolfowitz i ett uttalande som skickades ut av bankens styrelse.

-Nu är det nödvändigt att hitta ett sätt att gå vidare.

Från Vita huset meddelades att presidenten motvilligt accepterar Wolfowitz avgång.

-Paul Wolfowitz är en bra person som är lidelsefullt engagerad i de fattigas svåra situation. Vi skulle ha föredragit att han stannat inom banken, sade talmannen Tony Fratto.

En anonym högt uppsatt tjänsteman i Vita huset sade till Reuters att Bush kommer att välja en amerikan som Wolfowitz efterträdare.

-Det kommer inte att bli någon ändring i traditionerna för hur Världsbankens chef väljs, sade han.

Mycket snart kommer presidenten att presentera en kandidat till chefsposten, meddelade Vita huset.

Bakgrunden är att Wolfowitz flickvän Shaha Rizas årslön genom hans försorg höjdes till runt 200 000 dollar om året när hon flyttades från Världsbanken, som han stod i begrepp att ta över, till USA:s utrikesdepartement. Flytten var en åtgärd för att undvika framtida jävssituationer.

Men Riza tjänade därmed mer än USA:s utrikesminister Condoleezza Rice.

Wolfowitz hävdade först att han inte hade något med de generösa villkoren att göra. Senare erkände han sitt misstag och bad om ursäkt, men förtroendekrisen var ett faktum.

Wolfowitz bröt mot
bankens regler och skapade en intressekonflikt genom sin manöver, konstaterade i tisdags den panel som satts att utreda hans handlande.

Panelen rekommenderade då bankens styrelse, som består av 24 länder, att överväga ”om Wolfowitz kan klara av att sköta det ledarskap som behövs för att garantera att banken fortsätter att arbeta i full utsträckning för att uppfylla sitt uppdrag”. Sedan dess har förhandlingar pågått.

Redan i förra veckan sades en majoritet i Världsbankens styrelse vilja att Paul Wolfowitz bör avgå, enligt styrelsekällor från både rika länder och utvecklingsländer.