Wikileaks och dess grundare står inför press
Bilden visar Wikileaks hemsida och är tagen i Washington den 28 november. (Foto: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)


Wikileaks står inför internationella påtryckningar efter det påbörjade publicerandet av dryga 250 000 läckta telegram från amerikanska ambassader den 28 november.

Informationen som klassas som ”hemlig”, ”konfidentiell” och ”oklassficerad” kommer att släppas stegvis under de kommande månaderna.

Enligt Wikileaks innehåller de internationella telegrammen order från utrikesdepartementet, rapporter från ambassader över hela världen, samt den amerikanska regeringens aktiviteter runt om i världen, från december 1966 fram till februari 2010.

Wikileaks hävdar att spridningen av denna regeringsinformation utgör ”det mest betydelsefulla historiska arkiv som någonsin släppts” på grund av dess världsomfattande påverkan på geopolitik, demokrati och mänskliga rättigheter.

Under ett pressmöte den 24 november sade det amerikanska utrikesministeriets pressekreterare, Philip Crowley: ”Vi fortsätter förtydliga att detta är skadligt för vår nationella säkerhet. Det sätter liv på spel. Det sätter nationella intressen på spel.”

Wikileaks fortsätter att försvara sig och säger att under de fyra år som organisationen publicerat information har det ”inte kommit ut någon rapport, ej heller från den amerikanska regeringen att några av våra publiceranden orsakat skada för någon individ.”

I väntan på släppandet av regeringsdokumenten, och för att mildra diplomatiska spänningar som läckorna kan komma att underblåsa, har utrikesdepartementet börjat informera regeringar om att publicerandet av dokumenten kan komma att bli verklighet inom en nära framtid.

Det amerikanska
utrikesdepartementet vidhåller att den läckta informationen kommer att försvåra diplomatiska förbindelser.

”[Dokumenten] innehåller information om dagliga diplomatiska aktiviteter som vår personal utför. Korrespondensen fram och tillbaka mellan regeringar, USA:s regering och regeringar runt om i världen, det är pågående diplomati … Naturligt i detta dagliga arbete finns ett förtroende om att vi kan förmedla vårt perspektiv till andra regeringar i förtroende, och att de kan förmedla sin syn på händelserna till oss.”

Personen som misstänks tillhandahålla informationen till Wikileaks är densamme som misstänks ligga bakom Collateral Murder-videon och de afghanska krigsloggarna, underrättelseofficeren Pfc. Bradley Manning, som arresterades i maj och dömdes för att ha släppt tusentals hemliga dokument.

Manning arresterades efter att ha berättat för den före detta hackern, Adrian Lamo, att han läckt hemliga dokument, databaser och videos till Wikileaks. Manning kan komma att dömas för landsförräderi vilket kan leda till dödsstraff.

Wikileaks grundare, Julian Assange, står inför ytterligare press. I augusti utfärdades en arrestorder från en svensk domstol vilken anklagade honom för våldtäkt, sexuellt ofredande och tvång. Trots att anklagelserna släpptes har den svenska åklagaren Marianne Ny nyligen utfärdat en arrestorder för honom.

Assange har nekat anklagelserna och hävdar att dessa är ett försök att svartmåla honom.

I ett pressmeddelande skriver Assanges advokat: ”Trots sin rätt att tiga har min klient upprepade gånger erbjudit sig att bli intervjuad, först i Sverige innan han reste, och sedan i Storbritannien (bland annat på den svenska ambassaden), antingen personligen eller på telefon, via videokonferens eller email, och han är även villig att göra ett edsvuret uttalande.”

”Vår klient har hela tiden hävdat sin oskuld.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/46640/