Wikileaks Irakrapport avslöjar hur många som dött i kriget
Rubriken om att 400 000 hemliga amerikanska dokument om Irakkriget släppts av WikiLeaks den 22 oktober kan ses på Times Square. (Foto: Stan Honda/AFP/Getty Images)


WikiLeaks släppte 391 832 samlade hemligstämplade rapporter från Irakkriget från perioden januari 2004 till december 2009. Webbsidan, som fungerar som whistle-blower, blev överbelastad och sektionen för sökning av dokument otillgänglig snart efter att dokumenten släpptes den 22 oktober.

Dokumenten som fått namnet ”Irakkrigsloggar” (The Iraq War Logs) består av främst korta fältrapporter, av vilka många bara är ett stycke långa. Läckan följer på WikiLeaks släppande i juli av Afghankrigets diarier vilka består av 76 908 fältrapporter.

Bland den avslöjade informationen i rapporten från Irakkriget anges antalet dödade och sårade i kriget, övergrepp och internerade i Irakiska fängelser, Irans roll i utbildandet av Irakiska militanta, och kopplingarna mellan Syriens säkerhetsagenter och al Qaida.

Den information som Byrån för undersökande journalistik (The Bureau of Investigative Journalism) sammanställt om de 109 032 dödsfall som beskrivs i rapporterna, visar att de allra flesta av de civila som dött hade mördats eller råkat ut för explosioner med improviserade explosiva anordningar (IED). Den främsta orsaken till dödsfall bland amerikanska soldater var med improviserade explosiva anordningar.

Uppskattningsvis 32 563 irakiska civila dödades i ”sekteristiska mord”, medan 20 228 dödades av IED, enligt Byrån för undersökande journalistik. Totalt 4766 civila dödades av direkt eldgivning, medan det sammanlagda antalet i övriga kategorier var omkring det samma.

New York Times påpekade att, ”Rapporterna gör det klart att de allra flesta civila dödades av andra irakier”.

En grupp från Försvarsdepartementet etablerades för att kamma igenom rapporterna innan de släpptes, med syfte att avgöra om de utgör ett hot mot USA:s militär, allierade eller uppdrag, enligt Amerikanska styrkornas presservice (AFPS).

Pentagons pressekreterare Geoff Morrell fördömde det ”icke auktoriserade avslöjandet” av de hemligstämplade dokumenten och sade att de ”rapporterna om viktiga aktiviteter” bara är ”taktiska enheters första råa iakttagelser”, enligt vad AFPS rapporterar.

Dokumenten ”är huvudsakligen ögonblicksbilder av händelser, både tragiska och alldagliga, och berättar inte hela historien”, sade Morrell.

Pentagons talesman, Dave Lapan, konstaterade att ”Informationen förblir hemligstämplad även om den har släppts till allmänheten”, och att anställda vid Försvarsdepartementet som tar del av rapporterna på statens datorer kommer att anses bryta mot säkerheten, rapporterade AFPS.

– Vi beklagar att WikiLeaks har blandat in individer för att bryta mot lagen, läcka hemligstämplade dokument och sedan nonchalant dela den hemliga informationen med världen, inklusive våra fiender. Vi vet att terrororganisationer har grävt i de läckta Afghandokumenten efter information för att använda mot oss, och den här Irakläckan är mer än fyra gånger så stor, sade Lapan.

Många av de mer nedgörande Irakrapporterna ger, i likhet med WikiLeaks diarier från Afghankriget, information som redan var känd, inklusive en del av de våldsammare händelserna, som den panikartade rusningen 2005 som dödade fler än 950 människor i Bagdad efter rykten om en självmordsbombare. Händelsen rapporterades i stora medier, inklusive New York Times.

Rapporterna sprider också ljus över några av de kända men lite omskrivna grymheterna utförda av al-Qaida, inklusive deras användande av personer med Downs syndrom som självmordsbombare. Ett liknande fall beskrevs i boken Revolt Against Al-Qa’ida av regeringens rådgivare Howard Gambrill Clark.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44696/