WHO varnar för fler depressioner i framtiden


Världshälsoorganisationen WHO förutspår att fler människor kommer att drabbas av depression de närmaste 20 åren till följd av den globala ekonomiska krisen. För samhället kommer det här att bli den tyngsta bördan både ekonomiskt och socialt.

Varningen kommer från Världshälsoorganisationen WHO som började sitt toppmöte för global mental hälsa den andra september i Greklands huvudstad Aten.

Deltagarna på mötet har samlats för att i fem dagar för att se över den framtida situationen när det gäller människors mentala hälsa. Man räknar med att idag lider 450 miljoner människor av psykiska problem och sjukdomar, men sffran kommer att öka betydligt i den ekonomiska krisens spår.

Trots det lägger de flesta länder mindre än två procent av sin nationella budget på mental hälsa, skriver BBC.

– WHO: s siffror visar att depressioner sannolikt kommer att öka – så mycket att de vid 2030 kommer vara den största av alla sjukdomar, sade läkaren Shekhar Saxena vid WHO: s avdelning för mental hälsa till BBC.

Man talar om en ”tyst epidemi”. Enligt Saxena är depressioner mycket vanligare än vissa andra sjukdomar som är mer allmänt fruktade som hiv/aids eller cancer.

Det är framförallt i utvecklingsländerna som den ökade belastningen kommer att märkas mest eftersom de har mindre resurser att fördela till den psykiatriska hälsovården.

– Vi har siffror som visar att fattiga länder faktiskt har mer depressioner än rikare länder, och till och med fattiga människor i rika länder har en högre incidens av depression jämfört med de rikaste människorna i dessa länder, säger Saxena.

I och med att sjukvården förväntas bli mer belastad av fler fall av psykisk ohälsa under de kommande åren, anser doktor Saxena att attityden till psykisk ohälsa måste förändras.

– Depression är lika mycket en sjukdom som alla andra fysiska sjukdomar som människor drabbas av och man har rätt att få korrekta råd och behandling på samma vårdinrättningar som tar hand om andra sjukdomar.

FAKTA

  • Ungefär hälften av psykiska störningar börjar före 14 års ålder.
  • Omkring 20 procent av världens barn och ungdomar beräknas ha psykiska störningar eller problem.
  • De flesta låg-och medelinkomstländer har bara en barnpsykolog för per 1 till 4 miljoner människor.
  • Omkring 800 000 människor begår självmord varje år, varav 86 procent i låg-och medelinkomstländer.
  • Mer än hälften av de människor som begår självmord är mellan 15 och 44 år.
  • Den högsta självmordsfrekvensen är bland män i östeuropeiska länder.

Källa: WHO