WHO: s hantering av svininfluensan utvärderas
En kvinna får sin H1N1-vaccination på en klinik i Washington DC, den 13 januari. Världshälsoorganisationen granskas nu för sin hantering under spridningen av svininfluensaviruset. (Foto: Jewel Samad / AFP / Getty Images)


En öppen och kritisk undersökning kommer att utföras av en oberoende grupp med uppdraget att utvärdera Världshälsoorganisationens (WHO) hantering av H1N1 – svininfluensaviruset.

Ett antal regeringstjänstemän och forskare har anklagat WHO för att ha överbetonat den potentiella faran med viruset. Andra hävdar att beslutet att rubricera spridningen av viruset som en pandemi var påverkat av kommersiella intressen.

Översynen kommer att utföras av ett team på 29 oberoende forskare. På måndagen träffade de WHO:s generaldirektör Margaret Chan för att påbörja sin undersökning.

– Vi vill ha en uppriktig, kritisk, öppen, trovärdig och oberoende genomgång av vad vi har presterat, sade Chan till de församlade forskarna i början av det tre dagar långa mötet i Genève.

– Vi vill veta vad som fungerade bra. Vi vill veta vad som gick fel, och helst varför. Vi vill veta vad som kan göras bättre, och helst på vilket sätt, tillade hon.

Efter att svininfluensan rubricerades som en pandemi, köpte statliga verk antiviruspreparat för miljontals dollar. Mycket av de outnyttjade lagren närmar sig nu förfallodatumet.

Svininfluensan – också känd
som H1N1 –påverkade 213 länder under förra året. Omkring 17 700 människor har dött, trots att miljontals har varit smittade.

WHO:s högste tjänsteman på influensaområdet, Keiji Fukuda, sade att det var lätt att kritisera i efterhand, men vid den tidpunkten bedömde man det som möjligt att svininfluensan kunde vara ännu farligare än det tidigare viruset, fågelinfluensan.

– Det spekuleras en hel del, det finns en hel del kritik. I själva verket finns det en enorm osäkerhet, sade Fukuda till mötesdeltagarna.

– På många sätt är det oförsonligare där ute. Förväntningarna är högre, sade han.

Han tillade att fågelinfluensan, som dödade hälften av de smittade, satte den ”känslomässiga tonen” för hanteringen av svininfluensan när den började sprida sig.

Problemet har också sin grund i WHO:s sexfaldiga internationella varningssystem för klassificering av nya virus. Den allvarligaste varningen, pandemi, grundas i huvudsak på den geografiska spridningen av viruset, snarare än dess svårighetsgrad.

Översatt från engelskan: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33270/