WHO klassar svininfluensan som pandemi
En sjuksköterska i Panama förbereder en vaccinering under en massiv vacineringskampanj mot svininfluensa i Panama City den 9 maj 2009. (AFP PHOTO/Elmer Martinez)


Svininfluensan klassas nu som en pandemi av Världshälsoorganisationen (WHO). I Sverige kommer man att ha samma beredskap som tidigare men vaccinationsfrågan blir nu aktuell. Runt om i världen förbereder länders regeringar för att vaccinera befolkningen. Men det finns de som ifrågasätter uppståndelsen kring influensan.

I ett gemensamt pressmeddelande från Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap går man nu ut för att informera om att svininfluensan, A (H1N1), klassas som nivå 6 på pandemiskalan.
Man påpekar dock att situationen inte blivit allvarligare:
– Det här betyder inte att sjukdomen i sig har förändrats eller blivit allvarligare. De flesta som drabbas får fortfarande relativt milda symtom säger Johan Carlson, tillträdande generaldirektör för Smittskyddsinstitutet.

Anledningen till uppgraderingen är att influensan fortsätter att spridas i världen.

– Det här betyder inte att sjukdomen i sig har förändrats eller blivit allvarligare

För Sveriges del har WHO:s uppgradering ingen direkt betydelse och myndigheterna kommer att fortsätta att ha samma beredskap i sitt arbete som tidigare.

Det som påverkas är vaccinationsfrågan. Efter att WHO nu klassat influensan  A (H1N1) som nivå 6 kommer det avtal som Sverige har med företaget GlaxoSmithKline att träda i kraft och man kommer producera vaccin som ska räcka till hela befolkningen.

Om influensan börjar spridas i stor skala kommer man bland annat vara beredd på att börja distribuera antivirala läkemedel från de nationella lagren, meddelar man i pressmeddelandet.

I Sverige har 30 fall av svininfluensa konstaterats men inget dödsfall. Totalt har 29 268 fall i världen konstaterats och 144 dödsfall enligt uppgifter från Smittskyddsinstitutet.

Det som är speciellt med den nya influensan A (H1N1) är att den har en genetisk sammansättning som man inte sett förut och kan spridas mellan människor.

Eftersom det är en ny variant av viruset har man troligtvis ingen immunitet om man drabbas av influensan.

Runt om i världen förbereder sig myndigheter på att satsa på massvaccineringar av befolkningen.

Bland annat har den franska regeringen gått ut med att man kommer att satsa en miljard euro på obligatorisk vaccinering i höst, något som fått många att protestera och oroliga föräldrar ifrågasätter om man verkligen ska vaccinera barn från tre månaders ålder.

Författaren och forskaren F. William Engdahl, som också är känd för sina böcker om genmodifierad odling har skrivit artiklar där han motsätter sig den franska regeringens planer på massvaccinering. I en artikel för forskningsmagasinet Global research  kritiserar han den franska regeringens planer på massvaccinering. Han ser planerna som ett hot mot folkhälsan och hävdar att det är läkemedelsföretagen som gynnas.

Engdahl skriver att enligt en rapport som publicerades den 30 maj i den franska tidningen Le Journal du Dimanche, har Sarkozys regering godkänt att man ska köpa vaccin för 1 miljard euro. Vaccinet påstås kunna bekämpa och skydda mot svininfluensan H1N1 Problemet är bara att hittills har varken WHO eller den amerikanska regeringens Center for Diseases Control (CDC) eller franska virologer lyckats att klassificera A-virus H1N1.

Han ifrågasätter också om
dödsfallen som ska ha orsakats av svininfluensan verkligen kan härledas till viruset. Eftersom 36 000 influensaliknade dödsfall sker dagligen i USA så ställer han sig frågande till denna hysteri som influensan har gett upphov till. 

Frågan är om riskerna med att drabbas av den nya influensan står i proportion till riskerna en som vaccinering utgör.