Whistleblowers kan få ökat skydd


Snart kan det komma att bli tryggare för svenskar att larma om korruption och bedrägerier.

Efter muthärvorna som uppdagats i Göteborg den senaste tiden, har frågan om skydd för personer som larmar om oegentligheter, så kallade whistleblowers, aktualiserats.

Nu ska regeringen se över lagstiftningen som skyddar whistleblowers, personer som vill att oegentligheter och korruption uppmärksammas. I begreppet whistleblowers ligger att dessa personer ofta riskerar att bli av med jobbet, om det rör arbetet.

”Det är viktigt att anställda, styrelseledamöter eller andra intressenter kan och vågar slå larm om mutbrott, säkerhetsbrister, miljöbrott med mera. Detta gäller inom kommuner och landsting likaväl som privata, kommunala och statliga företag, myndigheter och organisationer,” skrev Gustav Blix i Moderaternas motion ”Skyddet för whistleblowers”.

Enligt Konstitutionsutskottet skyddas inte personer som lämnar uppgifter till myndigheter på samma sätt som någon som går till media, som till viss del skyddas av tryck- och yttrandefrihetsförordningen.