Wen Jiabao möter FN - vilken roll spelar han i Kina?
Kinaregimens näst högste: Wen Jiabao. (Foto: Nicky Loh/Getty Images)


Tisdagen 23 september påbörjade den kinesiska regimens näst högste representant, Wen Jiabao, sin tredagarsvisit i New York. I resplanen ingick mötet med FN:s generalförsamling och Millenium Development Goals-programmet. Det sistnämnda mötet äger rum torsdagen den 25 september och rör åtaganden och uppsatta mål på den afrikanska kontinenten fram till år 2015.

Wen träffar ledare, statsöverhuvuden och representanter från FN:s medlemsländer. När han inte spelar en diplomatisk roll utanför Kinas gränser är Wen tätt sammanlänkad med det kinesiska kommunistpartiet (KKP). Han är känd som en ineffektiv politiker vars individualism och oberoende respekteras lika lite av KKP som mänskliga rättigheter respekteras i Kina.

Som den populistiska politiker han är, är Wen KKP:s marionettdocka. Wen har haft åtskilliga chanser att lämna den officiella kommunistiska linjen, till exempel i sin roll i förföljelsen av Falun Gong, vid jordbävningen i Sichuan och den nyligen inträffade mjölkersättningsskandalen. Det har han dock inte gjort. 

Det kinesiska kommunistpartiets nio år långa förföljelse av Falun Gong började 1999 under dåvarande KKP-presidenten Jiang Zemins ledning. Jiang bannlyste qigongmetoden på grund av rädsla och avund efter insikten om att det fanns fler Falun Gong-utövare än kommunistpartimedlemmar i Kina. Hu Jintao ersatte Jiang i mars 2003 och Wen intog sin plats som Hus högra hand.

Trots att Hu och Wen var regimens nya ledare fortsatte Jiang, som står skyldig för förföljelsen av Falun Gong, sin maktutövning i politbyråns stående kommitté där KKP:s topptjänstemän verkar. På detta sätt fick Jiang sin protegé att utföra det smutsiga jobbet, inräknat förföljelsen av Falun Gong.

Hu och Wen har bakbundna händer: de samtycker eller godkänner inte nödvändigtvis förföljelsen, men de riskerar hela tiden Jiangs och hans följeslagares motreaktioner.

För att inte riskera ett politiskt självmord har Wen liksom Hu intagit en nonchalant inställning och i stort sett inte vidrört förföljelsen av Falun Gong. 

Före jordbävningen i Sichuan den 12 maj, i vilken 60 000 personer dog, förutspådde institutet för geofysisk forskning att en jordbävning var förestående och uppmanade statens råd att utfärda en varning.

Det var Wen Jiabaos uppgift att varna allmänheten. Andra högt uppsatta tjänstemän körde dock över Wen med förevändningar som ”en varning skulle störa den allmänna ordningen” och ”förberedelser inför OS i Peking”.

Meddelandet om den stundande jordbävningen undanhölls alltså allmänheten just som Wen avsåg att informera folket. Tusentals dödsfall kunde möjligen ha undvikits.

Då jordbävningen drabbade Sichuan reste Wen omedelbart till dit för att träffa offren och de överlevande på platsen. Han besökte de barn som han avsett att rädda från jordbävningen vilken nu ödelade deras hemstäder och skolor. Kinas statsägda medier döpte Wen till ”farfar Wen” när han hjälpte till med räddningsaktioner och sörjde över de döda barnen. KKP använde Wen som ett exempel på kommunistpartiets ”vänlighet” och ”medlidande” trots att det bara några dagar tidigare undanhöll information som kunde ha räddat liv.

I ljuset av den nyligen inträffade mjölkskandalen gick ett rykte om att Wen hade lämnat in en avskedsansökan från den kinesiska politbyrån. Men politbyrån avböjde ansökan, pressade honom till att stanna och förbli kommunistpartiets populära ansikte utåt, en person som kineser kan tycka om.

Wen Jiabao sitter effektivt fast inom KKP:s domäner, en kropp som drar nytta av hans attraktionskraft men som begränsar hans röst när det rör sig om viktiga inre angelägenheter.

Tisdagen 23 september diskuterade Wen relationerna mellan USA och Kina med USA:s före detta statssekreterare Henry Kissinger.

– Mycket har åstadkommits i relationen mellan Kina och USA de senaste tre decennierna, då de två länderna har fördjupat sina diplomatiska band, sade Wen som även påpekade att han fäster förhoppningar vid att relationerna kommer att vidareutvecklas.

Såväl ömsesidiga relationer som internationella frågor är stora ämnen för ett lands andre befälhavare, men som en förlegad politisk röst i sitt eget land spelar inget av de sakerna någon större roll längre och man frågar sig när KKP kommer att befria honom från kopplet.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/world/un-wen-jibao-china-4673.html