Wen Jiabao ångerfull i avskedstal
Wen Jiabao talade inför kinesiska företagsledare den 21 november, där han uttryckte ånger för att han inte gjort nog under sin tid som Kinas premiärminister. Han jämförde sig själv med en forntida kinesisk poet som dränkte sig i en sjö. (BYNTVNews)


Wen Jiabao, Kinas nuvarande premiärminister, som officiellt slutar i mars nästa år, gav nyligen vad som kan komma att bli hans sista offentliga uttalande. I det bad han det kinesiska folket att glömma honom, och han uttryckte ånger för att han inte gjort tillräckligt under sina år som premiärminister. Dessutom citerade han några rader klassisk kinesisk poesi, vilka skulle antyda att han är en person med integritet.

Talet hölls inför kinesiska företagsledare strax efter att Wen anlänt i Thailand. Han hade just avslutat East Asia Summit i Kambodja, där han försvarade Kinesiska kommunistpartiets territoriella anspråk i Sydkinesiska sjön.

Wen sade att han var särskilt rörd att tala inför den här publiken, och han berömde Kinas ekonomiska utveckling de senaste 30 åren, men bytte sedan till ett dystrare tonläge.

– Om ett land ska vinna världens respekt krävs det mer än en utvecklad ekonomi och stark forskning och teknologi. Man måste även höja sin nationella karaktär och moral, sade han.

Wen använde det vanliga garderade språk som kinesiska ledare gör, om att ”gå vidare med uppbyggandet av nationella rättsliga institutioner” och att ”garantera människors friheter och rättigheter”. Han sade att utvecklingen av dessa rättigheter och friheter är en förutsättning för Kinas verkliga nationella styrka och ytterligare utveckling, vilket är en syn som delas av många ekonomer i väst, som anser att den nuvarande statligt styrda tillväxtmodellen är på väg att nå slutet av sin livstid.

– Jag känner alltid att det finns saker som jag inte har fullbordat, och många saker som jag inte har gjort bra, sade Wen och jämförde sedan sig själv med en poet som begick självmord.

Han citerade två rader ur ”Li Sao” (Klagan), en berömd dikt, vars författare Wen sade är hans favorit. Qu Yuan var en rättfärdig minister under De stridande staternas tid som behandlades illa av sin samtid. Qu Yuan gick i exil, där han skrev en klagodikt innan han dränkte sig i en sjö.

Wen reciterade raderna: ”Men eftersom mitt hjärta älskade denna renhet, skulle jag inte ångra att dö niofalt.” och ”Jag önskar bara att jag kunde förbli ren och dö en ärlig död. En sådan handling prisades av forntidens visa män”.

Som en förklaring tillade han:

– Även om jag dog nio gånger i jakten på sanningen skulle jag inte ångra det. Och för att bevisa sin oskuld måste man dö ärligt och rättfärdigt, om man nu måste dö.

Wen fortsatte:

– Jag har tidigare sagt att jag har vigt mitt liv till landet i över 40 år. Jag hoppas att folket glömmer mig… Men jag kommer aldrig att glömma mitt land och folk.

Nyligen har Wen anklagats för att hans familj skulle ha berikat sig efter att han fick politisk makt. Kinas internettyckare var splittrade inför Wens kommentarer. Somliga menade att han gjorde sitt bästa, men att han blockerats av politiska krafter bortom hans kontroll. Andra kommentatorer var mer hårda och cyniska.

Översatt från engelska