Wallström tillbaka i partipolitiken
Margot Wallström kramar Mona Sahlin (H) som valts till ledare av det socialdemokratiska partiet i Sverige. Wallström, som också är EU-kommissionär, ska tillsammans med förre utrikesministern Jan Eliasson leda en arbetsgrupp för att utveckla partiets utrikes- och EU-politik (Foto: AFP/Scanpix/ Claudio Bresciani)


Med Mona Sahlin som socialdemokratisk partiledare återvänder den populära Margot Wallström till partipolitiken. Hennes uppgift blir att utveckla utrikespolitiken.

-Margot, välkommen tillbaka, sade Mona Sahlin i sitt första partiledartal inför s-kongressen på söndagen.

Vännen och EU-kommissionären Margot Wallström ska tillsammans med förre utrikesministern Jan Eliasson leda en arbetsgrupp för att utveckla partiets utrikes- och EU-politik. Sahlin vill att socialdemokraterna lämnar debatten om ja och nej till EU bakom sig.

Därmed kan Sahlin få möjlighet att använda sig av partiets mest populära person på hemmaplan.

-Jag tror att hon ville markera att hon ville ge mig en kanske tydligare roll, säger Wallström.

Inget ministerbesked

-Det är ett viktigt och ett ganska kontroversiellt steg att ta, att nu lämnar vi ja- och nej-debatten och rör oss mot att engagera oss mer i EU-politiken, säger Wallström.

Den förra partiledaren och statsministern Göran Persson försökte 2003 få hem Wallström från Bryssel och ge henne en ministerpost. Det gick inte. Hon var heller inte med i valrörelsen 2006.

Wallström vill dock inte spekulera om sin roll i partiet efter att hon slutar som EU-kommissionär 2009. Och hon vill absolut inte delta i spekulationer om möjligheterna att bli utrikesminister i en eventuell s-regeringen om knappt fyra år.

Skyldighet att arbeta

Mona Sahlin började sitt tal med att vara självkritisk. Hon pekade på att socialdemokraterna pratade enhetstaxor och subventionsgrader i stället för att måla upp visioner. Partiet ska nu bli mer lyhört. Fler ska få delta i debatterna.

Sahlin var också kritisk när det gäller politiken för full sysselsättning. Arbete ska vara en rättighet men det ska också finnas en skyldighet att delta i arbetslivet efter förmåga. Hon upprepade att a-kassan ska vara ”stark och bra”, men att det i dag inte går att exakt säga hur partiets förslag kommer att se ut inför valet 2010.

-Jag är nöjd med det. Vi kan inte ha en a-kassa på den nivån vi har nu, säger LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin.

Sahlin lovade samtidigt att socialdemokraterna ska bli entreprenörernas parti och att de ska satsa på tjänstesektorn.

Även inom välfärden vill den nya partiledaren se förändringar så att individens behov tillgodoses bättre, så att ingen hamnar mellan olika myndigheters stolar. Sahlin är intresserad av den norska modellen med lokala arbets- och välfärdskontor.

Alternativ till statushets

En maning till fortsatt kamp för jämställdhet kom också under talet.

-Vi kräver halva makten, hela lönen och rätt till heltid.

Sahlin anser att partiet ska ägna mer kraft åt unga människors situation.

-De svåra valsituationerna och de snabba besluten kommer tidigare. Förutom betygshetsen, ångesten att välja fel skola och att inte hinna med, så kommer statushetsen – att vara någon, sade Sahlin.

Hon vill att socialdemokraterna ska kunna erbjuda ”pauser” och alternativ till hetsen.

Miljön fick också en framträdande plats i talet och Sahlin vill fortsätta att jobba med Göran Perssons mål att Sverige ska bryta oljeberoendet till 2020. Hon föreslog också att socialdemokraterna bjuder in livsmedels- och transportbranschen för att ta fram en konsumentmärkning för de människor som vill ta ansvar för miljön i sitt vardagsliv.

Kongressen fattade inga politiska beslut. Nu följer ett rådslag som ska resultera i faktiska ställningstagande vid nästa kongress 2009.