Waldorf Astoria såldes till kinesiskt försäkringsbolag
Waldorf-Astoria den 17 januari 2005 i New York City. (Foto: Spencer Platt/Getty Images)


Det anrika hotellet Waldorf Astoria kommer snart att ägas av det kinesiska försäkringsbolaget Anbang Insurance Group.

Försäljningen var kontroversiell. Det fanns rapporter om att Anbang drog nytta av sina kontakter inom den kinesiska regimen, och att den amerikanska regeringen höll på att undersöka den förestående försäljningen med avseende på säkerhetsrisker för dignitärer som ofta bor på det 47-våningshotellet.

Men den 1 februari gick försäljningen igenom. Den amerikanska kommittén för utländska investeringar godkände försäljning till ett pris på 1,95 miljarder dollar. Dess tidigare ägare, Hilton Worldwide, kommer att fortsätta att driva hotellet de kommande 100 åren.

En representant för den Amerikanska kommittén för utländska investeringar ombads per telefon att kommentera försäljningen, men avböjde, eftersom departementet inte har rätt att lämna ut uppgifter om fall till allmänheten.

Epoch Times var den första publikationen som ringde i varningsklockan inför den potentiella försäljningen av Waldorf till Anbang.

Kontroverser

Det finns gott om skäl till kontroverser. Ordföranden i Anbang, Wu Xiaohui, är släkt med den tidigare ledaren för det kinesiska kommunistpartiet, Deng Xiaoping.

En av Anbangs konsulter är Chen Xiaolu, grundare av det Röda gardets poliskår under Mao Zedongs kulturrevolution, som i oktober 2013 erkände att hade han deltagit i tortyr och förföljelse av lärare. Hans far var en av de generaler som var med och grundande den kommunistiska regimen.

Kinas Southern Weekend hade den 29 januari rapporterat att Chen ägde 51 procent av Anbang. Tidningen bad om ursäkt efter att Chen förnekat uppgifterna, och sagt att han inte äger aktier i Anbang. Chens nekande tog dock inte upp den viktigaste anklagelsen, den att hans ägande inte bestod i direkta aktier, utan istället i aktier i tre privata företag knutna till Anbang.

Bland Anbangs viktigaste aktieägare är det statsägda Shanghai Automotive Industry Corp och China Petrochemical Corp. Den kinesiska regimen döljer ofta sin kontroll över företag genom att säkerställa att de största aktieinnehavarna är statsägda.

Säkerhetsrisker

En rapport från det amerikanska utrikesdepartementet varnade år 2012 för att den kinesiska regimen ofta använder hotell för spionage. Det sägs att i kinesiska hotellrum är "alla kommunikationsmedel – telefoner, mobiltelefoner, fax, e-post, sms, med mera – sannolikt övervakade."

"Alla hotellrum och kontor anses vara föremål för teknisk övervakning på plats eller på avstånd, hela tiden”, enligt rapporten, i en varning för säkerhetsrisker i Kina.


Lobbyn inne i Waldorf Astoria i New York den 6 oktober är 2014. Hotellet säljs till Kinas Anbang Insurance, vilket har föranlett utredningar av potentiella säkerhetsrisker. (Foto: Spencer Platt/Getty Images)

Lobbyn inne i Waldorf Astoria i New York den 6 oktober är 2014. Hotellet säljs till Kinas Anbang Insurance, vilket har föranlett utredningar av potentiella säkerhetsrisker. (Foto: Spencer Platt/Getty Images)

Anbang meddelade att Waldorf skulle "genomgå en större renovering" efter förvärvet.

Tjänstemän tillkännagav i mitten av oktober att de undersökte om affären kunde medföra säkerhetsrisker.

"Vi är nu i färd med att se över detaljerna i försäljningen och bolagets planer på lång sikt för inrättningen", säger Kurtis Cooper, talesman för den amerikanska FN-beskickningen, rapporterade AP.

Diplomater bor på hotellet

Det noteras att utrikesdepartementet i mer än 50 år har hyrt ett rum på Waldorfs 42:a våning åt USA:s FN-ambassadör. Det hyr också varje september två våningar i Waldorf som fungerar som högkvarter för amerikanska diplomater som deltar i FN:s generalförsamling.

En topptjänsteman hos Anbang påstår att förvärvet helt och hållet handlar om affärer. Han citerades flitigt i kinesiskspråkiga medier.

Christopher J. Nassetta, vd och koncernchef i Hilton Worldwide, sade i ett pressmeddelande i oktober 2014: "Denna relation innebär en unik möjlighet för våra organisationer att arbeta tillsammans för att slutligen maximera det fulla värdet av denna ikoniska tillgång på ett helt kvarter mitt på Manhattan. "

Tilläggsrapportering av Frank Fang.