VW-skandalen kan göra att folk väljer bort diesel
Utrustning för avgasmätning, kopplad till en dieseldriven Volkswagen Golf. Företagets avgasskandal kan få omfattande konsekvenser för bilbranschen. (Foto: Patrick Pleul /AFP/Getty Images)


Avslöjandet att biljätten Volkswagen har manipulerat utsläppsmätningar på dieselbilar tros kunna leda till att folk väljer andra alternativ. Förtroendet för såväl dieselmotorer som bilindustrin och ingenjörskonsten i allmänhet kan också få en rejäl knäck, enligt experter.

Volkswagens avgasskandal kan komma att skynda på övergången från dieselbilar till miljövänligare alternativ, till exempel elbilar. Både konsumenter och myndigheter kan komma att ställa hårdare krav på tillverkarna.

Det här kan få stora konsekvenser för bilindustrin, enligt Stefan Jonsson, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, som sade till Ekot att den här typen av stora skandaler kan hjälpa till att förflytta opinionen.

I Västeuropa har dieselbilar en marknadsandel på 53 procent, men enligt en prognos gjord efter skandalen som Financial Times refererar till, beräknas den sjunka till 35 procent år 2022. Bilindustrin har investerat stora summor i nuvarande teknik. Den kan få det väldigt svårt ekonomiskt om dieselbilarna förlorar i popularitet.

David Bach på Yale Business School radar i en artikel i Financial Times upp några orsaker till varför konsekvenserna av skandalen kommer att bli så stora.

Bland annat anger han det faktum att det är ett medvetet bedrägeri som utsatt miljoner människor för hälsofara. Man har lurat regeringar att subventionera dieselmotorer eftersom de framställts som miljövänliga, när man i själva verket har manipulerat dem.

Det blir därför ett hårt slag mot förtroendet för diesel som ”ren” teknik. Det slår mot hela den tyska industrins anseende, att man står för hög kvalitet. Men det viktigaste skälet är kanske ändå att det kan bli en allmän förtroendekris för ingenjörskonsten som en lösning på världens miljöproblem.