Vulkanaskans effekter på islänningarnas hälsa studeras
Bilden visar från vulkanen Eyjafjallajokull på Island den 23 april. (Foto: AFP/Emmanuel Dunand)


Vulkanutbrottet på Island påverkade oss svenskar på grund av de omfattande störningarna i flygtrafiken. För islänningarna var vulkanaskan dock ett mer direkt hot. Därför kommer det att undersökas om hur askan påverkar hälsan hos människor som bor nära vulkanen.

Sjukvårdspersonal på lungavdelningen vid sjukhuset Landspítali National Hospital och chefsepidemiologen Haraldur Briem vid Direktoratet för hälsa ska tillsammans med sina medarbetare studera askans hälsoeffekter på människor som bor nära vulkanen Eyjafjallajökull.

Syftet med undersökningen är att utvärdera den omedelbara effekten av askan, och även se om de åtgärder man vidtagit varit effektiva eller om andra åtgärder borde ha gjorts, rapporteras på internetsidan Iceland Review Online.

För att studera askans långsiktiga effekter
på hälsan kommer man att undersöka människors andningsorgan och ta blodprov. Hundra personer kommer att undersökas.

Enligt Briem finns det förvånansvärt lite kunskaper om de långsiktiga effekterna av vulkanisk aska på människors hälsa, bortsett från dess kortsiktiga effekter i form av irritation i luftvägarna och lungorna, som orsakas av svavelföreningar.

Askan från vulkanen i Eyjafjallajökull var mycket finfördelad och det är inte känt om sådant fint damm förs djupt ner i lungorna. Effekterna av luftföroreningar i städer har studerats noggrant men allmänna luftföroreningar skiljer sig avsevärt från vulkanisk aska.

Källa: http://icelandreview.com/icelandreview/