Vulkanaska bra affär för tågen
Tunga moln över ett bostadsområde nära vulkanen Eyjafjallajökull, 17 maj 2010. (Heidar Kristjansson/AFP/Getty Images)


Det askmoln som tidigare i år befann sig över europeiskt luftrum innebar bra affärer för de europeiska tågbolagen. Molnet ledde till fler än 100 000 inställda flygavgångar och påverkade fler än 10 miljoner passagerare.

Höghastighetståget mellan London och Bryssel transporterade hundra tusen extra personer under luftkrisen och hade totalt 4,6 miljoner passagerare under den första halvan av året.

Företaget tillkännagav en ökning av intäkterna med 18 procent det första halvåret, vilka uppgick till 620 miljoner dollar.

Enligt Eurostar är ökningen inte helt och hållet ett resultat av askmolnet, utan speglade även en uppgång i affärsvärlden.

Det internationella flygtransportförbundet uppskattar att askmolnet orsakat en förlust på 1,7 miljarder dollar för flygindustrin.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39678/