Volvos miljöpris belönar energieffektivisering
Amory B. Lovins, chefsforskare vid Rocky Mountain Institute och mottagare av Volovos Miljöpris 2007. (Foton: Volvo Personbilar Sverige)


Amory B. Lovins chefsforskare på Rocky Mountain Institute i Colorado får Volvos Miljöpris 2007 vid en ceremoni i Stockholm i på torsdag. Prissumman är 1,5 miljon kronor och delas ut av en oberoende stiftelse.

Amory B. Lovins har i mer än 30 år arbetat för ett effektivare utnyttjande av energin. Om vi upphör med energislöseriet så finns det energi för alla i världen säger Lovins som är en av världens mest kända förespråkare för energieffektivisering.

– Energieffektivisering betyder att man gör samma sak eller bättre med mindre energi genom att använda hjärnan och mindre med pengar.

Amory Lovins är mycket hoppfull inför framtiden då många storföretag idag arbetar med detta.

– Energieffektivisering har en enorm potential. Vid omvandlig av kol i kraftverk till glödlampsljus utnyttjas bara ca 3 procent av energin, och det är bara 0,3 procent av bränsleenergin vi tankar våra bilar med som faktiskt förflyttar föraren.

När det gäller bensinsnåla bilar utvecklade Lovins tillsammans med sina kollegor en ultralätt mycket bränslesnål konceptbil ”Hypercar”. Numera arbetar de på att energieffektivisera tunga fordon.

Pentagon, det militära högkvarteret i USA, sponsrade Amory Lovins senaste bok, ”Winning the Oil Endgame”. Den pekar på hur vi kan minska vårt oljeberoende inom några decennier och helt sluta använda fossila bränslen.

– Inom en inte alltför avlägsen framtid, tror jag att vi helt kommer att kunna övergå till en kombination av elektricitet och väte för alla slags fordon, inklusive flygplan, säger Amory Lovins

Lovins arbetsplats, Rocky Mountain Institutes huvudbyggnad, är en demonstrationsanläggning och den är så gott som oberoende av elnätet. Den har solceller och nya smarta tekniklösningar. Huset har behaglig temperatur och i den tropiska trädgården odlas bananer.

Amory Lovins och hans kollegor arbetar också med varuhus för att effektivisera deras energianvändning och inte bara inom varuhuset utan också inom transportkedjan.

När det gäller den globala klimatförändringen och hur den ska motverkas är han mer optimistisk än vad de flesta forskare är.

– Det kan finnas klimatförändringar som redan gått så långt att vi inte kan vända utvecklingen. Men om så inte är fallet, kan problemet lösas enklare än vad de flesta tror. Om världens länder lär sig energieffektivisera i en takt som är två eller tre gånger snabbare än vad som redan idag sker på många håll löser vi problemen, säger Amory Lovins.


Volvo's miljöpris, Volvo Environment Prize, pristrofén av glas.

Volvo’s miljöpris, Volvo Environment Prize, pristrofén av glas.