Volvo i fördjupade Kina-samtal


AB Volvo, Nissan Motor och Dongfeng Motor Group (DFG) fördjupar diskussionerna om möjligheten för Volvo att investera i kinesiska Dongfeng Motor Co, Ltd (DFL). Bolaget är Kinas största tillverkare av tunga och medeltunga lastbilar och ägs i dag av DFG och Nissan Motor.

”Vi inleder nu en fördjupad diskussion om möjligheterna till ett framtida samarbete”, säger DFG:s styrelseordförande Xu Ping och Volvos vice vd Jorma Halonen enligt ett pressmeddelande.

Parterna har undertecknat ett icke bindande avtal som syftar till att Volvo ska kunna investera i DFL:s tunga och medeltunga kommersiella fordonsdel och motorverksamhet. Nissan Motor fortsätter sitt långsiktiga samarbete med DFG om personbilar och lätta kommersiella fordon.

”Ett eventuellt definitivt avtal om en sådan transaktion kräver godkännande från kinesiska myndigheter”, skriver AB Volvo i pressmeddelandet.