Volvo fixar brister på Indienbussar
Det finns en Volvo bilfabrik i Hoskote i Indien som är ca 40 km från Bangalore. Volvo har börjat öka tillväxten i Asien och Volvo Indien exporterar nu bussar till Bangladesh och lastbilar till Sydkorea. (Foto: AFP/Dibyangshu Sarkar)


Volvo har lovat åtgärda fel på 150 bussar som indiska bussbolag har framfört klagomål på för diverse brister. Ingen ekonomisk ersättning mer än vissa rabatter på service och reservdelar ingår i överenskommelsen.

-Vi ska tillsammans med tekniker besöka dem och gå igenom bussarna ordentligt för att åtgärda det som de är missnöjda med, säger Volvo Bussars presschef Per-Martin Johansson.

Dessutom ska Volvo, enligt tidigare planer, öppna en serviceverkstad i Bombayområdet, där de 50-tal bolag som klagat har sin verksamhet.

Missnöjet uppmärksammades för en tid sedan i tidningen Indian Express, där bussägarna bland annat klagade över att bussarna var i så dåligt skick att delar kan lossna och skada människor.

Klagomålen framfördes till Volvo via en nystartad organisation som också krävde ekonomisk ersättning med motsvarande 48 000 kronor per buss.

-Kunderna är nöjda med de åtgärder vi har föreslagit, säger Johansson.

Ingen ekonomisk ersättning
mer än vissa rabatter på service och reservdelar ingår i överenskommelsen.

De aktuella bussarna är tillverkade vid Volvos fabrik i Indien. Karosserna görs hos en utomstående firma, medan chassierna tillverkas av Volvo. De är i stort sett identiska med de chassier som Volvo använder till sina bussar runt om i världen.

Volvo säljer årligen några hundra bussar i Indien. Under 2005 såldes exempelvis 367 bussar.