Vittnesmål sökes till en statlig utredning om vanvård


Minst 250 000 barn placerades i fosterhem och barnhem mellan 1920 och 1995 av den sociala barnavården i Sverige. Många fick det bra, andra utsattes för misshandel, sexuella övergrepp och slavarbete. Idag är dessa barn vuxna. Nu efterlyser en statlig utredning personer som vill berätta om övergrepp och vanvård. Anmälan ska ske senast den 1 mars 2009.

2006 startades på uppdrag av regeringen en utredning om vanvård i den sociala barnavården där man granskar allvarliga övergrepp och vanvård av barn placerade i fosterhem eller vid institutioner inom den sociala barnavården. Fram till oktober i år hade 370 personer intervjuats och utredningen söker fortfarande fler som vill berätta sin historia.

Vi tror att det kan finnas fler personer som ännu inte känner till att den här möjligheten finns och att anmälningstiden går ut den 1 mars. Det är viktigt att så många som möjligt nås av denna information, så att deras erfarenheter kan dokumenteras om de vill det, säger Göran Johansson, särskild utredare, i ett pressmeddelande.

Efter att tv-dokumentären ”Stulen Barndom” visades i november 2005, och där flera medelålders män vittnade om hur de som barnhemsbarn utsatts för systematiska övergrepp, gav dåvarande socialtjänstminister socialstyrelsen i uppdrag att utreda vanvårdsförhållanden för barnhems- och fosterhemsplaceringar.

Alla som intervjuas garanteras fullständig anonymitet, och erbjuds upp till åtta stödsamtal efter intervjun. Avsikten med utredningen är att sammanställa och dokumentera erfarenheterna som framkommer, detta för att bidra till att liknande förhållanden inte ska kunna ske i framtiden.

Uppdraget redovisas till regeringen senast den 30 december 2009. Alla som anmäler sig fram till mars 2009 kommer att erbjudas en tid för en intervju.