Vittne avslöjar ohyggligheter i Sujiatuns koncentrationsläger
Krematorium på den sydvästra sidan av Sujiatuns koncentrationsläger, där ett vittne säger att Falun Gong-utövare kremeras efter att deras organ borttagits för försäljning. Hon fick av sin före detta man, en kirurg på koncentrationslägret, veta att utövare fortfarande lever då organen tas bort. (Foto: Epoch Times)


Information från ett vittne och en NGO-rapport har kastat lytterligare ljus över förfarandet med Falun Gong-utövare i det mystiska koncentrationslägret i Sujiatun.

 Intervjuer med före detta hustrun till en kirurg som är involverad i organtransplantationerna på sjukhuset vittnar om några av de brutala metoder som används mot de utövare som illegalt hålls häktade där. Sjukhuset är förbundet med Sujiatunlägret som sägs ta organ från Falun Gong-utövare i hemlighet.

 Den nya informationen kom strax efter en Epoch Times-intervju med en kinesisk journalist i början av mars. Han var först med att avslöja existensen av Sujiatuns koncentrationsläger och berättade att 6 000 Falun Gong-utövare har hållits fängslade där och att många av dem blev dödade för sina organ.

 Vittnesmålet från den kinesiske journalisten och denna källa, tillsammans med de pågående undersökningarna som görs av en NGO från USA som arbetar med mänskliga rättigheter (WOIPFG, Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong) är de första rapporterna sedan 1999 som tar upp detaljer kring den här typen av läger. Det var då förre ledaren för det kommunistiska partiet Jiang Zemin startade förföljelsen mot den fredliga och populära meditationsmetoden Falun Gong i Kina.     

 Vittnet säger att det som upprörde henne mest var att hennes före detta man berättade att organtransplantationerna i Sujiatun ofta skedde medan offret fortfarande levde. Detta för att försäkra sig om organen var friska och fungerade maximalt. Enligt vittnet tog sjukhuset bort många njurar, levrar, hornhinnor och hudar från Falun Gong-utövare. Efter att organen tagits bort kastades kropparna i en krematorieugn, som var en ombyggd ångpanna. Deras aska blandades tillsammans med bränt träkol (grillkol) för att dölja bevisen.   

 Hon sade att hennes före detta man var specialiserad på att ta bort hornhinnor och tillade att “de huvudsakliga måltavlorna för hornhinneborttagning var gamla och barn”.

 Vittnet sade att hennes före detta man hade en mobiltelefon som användes speciellt för detta ändamål. Det spelade inte någon roll vilken tid eller plats det var, så fort som mobilen ringde åkte han iväg för att utföra operationen. Under de två år han arbetade på Sujiatun utförde han flera hornhinneoperationer per dag.

 Hon sade att när hennes före detta man till slut berättade sanningen om sitt arbete på Sujiatuns koncentrationsläger skiljde hon sig från honom. Hon sade också att hennes före detta man var svårt psykiskt påverkad av vad han hade gjort. “Som kines, känner jag mig mycket ledsen. Det här är kineser som dödar kineser. Det är inte som slakten i Nanjing då japanerna invaderade Kina. Det här är dödande av vårt eget folk”.

 Kvinnan uppgav att av de 6 000 utövare som först häktades i dödslägret lever nu bara omkring 2 000.

 “Bara för att Falun Gong-utövares död enligt det centrala kommunistpartiets policy räknas som självmord kan sjukhuset fängsla och ta organ från dem levande utan några påföljder. Varje kirurg visste att de var Falun Gong-utövare. De blev tillsagda: att göra sådana saker mot Falun Gong-utövare inte var något brott. Istället ’rensade de upp (städade, gjorde rent)’ åt det kinesiska kommunist partiet” berättade hon.

 På frågan om hur koncentrationslägret kunde förbli så hemligt, berättade kvinnan; “För att flera människor delar på vinsten. Därför berättar de inte för andra.” Hon pekade också på att Sujiatun ligger i den lantliga delen av Shenyang och trots att sjukhuset var ganska känt, åkte bara människor som sökte behandling för hjärt- och blodproppssjukdomar dit och därför var platsen inte helt offentlig.

 Enligt kvinnan vet många läkare på sjukhuset om de fortsatta morden på Falun Gong-utövare för deras organs skull, men att de väljer att förbli tysta. “Många människor som jobbar på Sujiatun kommer från familjer med högt rankade kadrer. Vi har format den här vanan alltsedan mycket ung ålder: fråga inte efter någonting som inte är relevant för oss” berättade hon.

 Kvinnan sade att Falun Gong-utövare först hölls förvarade i en enplansvilla, som blev raserad  omkring år 2003, och tillade att “vi gissade att det fanns en okänd källare i sjukhuset .”Hon förstod att källaren var en del av Sujiatuns koncentrationsläger.

 Enligt en rapport från WOIPFG är lägret byggt under jord i det som är kvar av en oanvänd civil luftförsvarsinrättning och är anslutet genom en utgång till det kinesiska centret för medicinsk blodproppsbehandling i Shenyang i nordöstra Kina. De häktade förflyttades till det hemliga “källarområdet” medan existensen av de ursprungliga inrättningarna förnekades. “Myndigheterna vill inte erkänna att det en gång fanns ett enplans bostadshus. De kommer kanske att säga att det byggdes för arbetande bönder eller de hemlösa”.

 I slutet av intervjun uppgav kvinnan de skäl som gjorde att hon avslöjade informationen: “ Nu exponerar vi det här för världen. Åtminstone kan en liten del av människorna där fortfarande överleva. Jag bryr mig inte om ifall de erkänner eller inte. Att exponera det kommer att förhindra dessa onda gärningar.”

 Med stöd av källor inom Kina uppgav rapporten från WOIPFG att Sujiatuns dödsläger styrs av tjänstemän inom kommunistpartiet på provinsnivå i Liaoningprovinsen såväl som tjänstemän i Shenyang. Särskilt involverade är chefer för hälsobyråer, vilka är de som gynnas mest ekonomiskt. Rapporten beskriver ett effektivt maskineri som drivs av vinst och en hängivenhet för uppdraget som backas upp av staten. Lägret beskrivs som drivandes “en systematisk process” som började så tidigt som 2001.

 Enligt WOIPFG:s ordförande John Jaw, blev de flesta av Falun Gong-utövarna som tros förvaras i Sujiatunlägret arresterade på utomrättsliga grunder och enbart administrativt dömda.

 – De har blivit häktade för sin anknytning till Falun Gong, inte för att ha utfört någon sorts kriminell handling.

 Talrika rapporter om övergrepp och tortyr mot Falun Gong-utövare inom Kina har dokumenterats av Amnesty International och Human Rights Watch. Enligt Falun Dafa informationscenters officiella hemsida har 2840 utövare verifierats ha blivit torterade till döds inom Kinas omfattande system av arbetsläger (Laogai). Emellertid sätter pålitliga källor inom Kina denna siffra till 10 000 eller högre.